İzohipslerin Özellikleri


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi
 • Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtan izohipsler, iç içe kapalı eğrilerden oluşur ve birbirini kesmezler.

 •  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında birbirine eşittir.
 • Bir izohips eğrisi üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltisi aynıdır.


Haritada A ve B noktalarının yükseltisi aynıdır. B ve C noktaları arasındaki yükselti, C ve D. arasındaki yükselti farkına eşittir.
Haritada A ve B noktalarının yükseltisi aynıdır. B ve C noktaları arasındaki yükselti, C ve D. arasındaki yükselti farkına eşittir.

 • Her eğri, kendisinden daha fazla yükseklik gösteren eğriyi çevreler. Bu nedenle en geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

Topoğrafya haritalarında izohipsler bazı yerlerde nokta halini alır. Nokta halinde gösterilen yerler dağ doruklarını ifade eder.
Topoğrafya haritalarında izohipsler bazı yerlerde nokta halini alır. Nokta halinde gösterilen yerler dağ doruklarını ifade eder.

 • İzohips eğrilerinin sıklaştığı yerlerde eğim artarken, seyrekleştiği yerlerde eğim azdır.

İzohipslerin birbirine uzak ya da yakın geçmesi, yer şekillerinin eğimi hakkında bilgi verir.
İzohipslerin birbirine uzak ya da yakın geçmesi, yer şekillerinin eğimi hakkında bilgi verir.

 • İzohipslerin sık geçmesi, kısa mesafede daha çok yükselti farkının oluşmasına neden olduğundan dolayı, yamaç eğimin fazla olmasına neden olur.

Kıyı çizgisinden 200 metre derinliğe kadar olan yere kıta sahanlığı(şelf alanı) denir. Dik kıyılarda(Karadeniz ve Akdeniz kıyıları) deniz birden derinleştiği için kıta sahanlığı dardır. Eğimin az olduğu kıyılarda(Ege kıyıları) deniz yavaş yavaş derinleştiği için kıta sahanlığı geniştir.

Kıta sahanlığının geniş ya da dar olması üzerinde belirleyici olan etmen, kıyıdaki yer şekillerinin eğim durumudur.
Kıta sahanlığının geniş ya da dar olması üzerinde belirleyici olan etmen, kıyıdaki yer şekillerinin eğim durumudur.

 • Birbirini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltileri birbirine eşittir.
 • Akarsuyun her iki yanında yer alan izohips eğrilerinin yükseltileri birbirine eşittir.
 • İzohips eğrilerinin üzerinden geçen, yani izohipsleri kesen düz çizgiler sürekli akarsuları, kesik çizgiler ise mevsimlik (geçici) akarsuları gösterir.

Haritada birbirine komşu olan K ve L noktalarının yükseltileri eşit olduğu gibi, akar suyun her iki yanında yer alan M ve N noktalarının da yükseltileri eşittir.
Haritada birbirine komşu olan K ve L noktalarının yükseltileri eşit olduğu gibi, akar suyun her iki yanında yer alan M ve N noktalarının da yükseltileri eşittir.

 • Dağ ve tepe gibi kabartılar gösterilirken içteki eğriler, dıştaki eğrilere göre daha yüksek yerleri ifade eder.
 • Çukur alanlar gösterilirken dıştaki eğriler, içteki eğrilere göre daha yüksek yerleri ifade eder.
 • İzohips haritalarındaki ok işareti (-›), yükseltinin azalmaya başladığını ve çevresine göre çukur bir alan bulunduğunu gösterir.

Yukarıdaki haritada K noktası L noktasından daha yüksekte yer alırken, X noktası Y noktasından daha alçakta yer almaktadır. Haritanın sol tarafında yer alan tepenin üst kısmında çukur bir alan bulunmaktadır.
Yukarıdaki haritada K noktası L noktasından daha yüksekte yer alırken, X noktası Y noktasından daha alçakta yer almaktadır. Haritanın sol tarafında yer alan tepenin üst kısmında çukur bir alan bulunmaktadır.

 • Bir haritada izohipsler arasındaki yükselti farkının belirlenmesinde haritanın ölçeği etkilidir.
 • Büyük ölçekli haritalarda yer şekilleri daha ayrıntılı ifade edildiği için, izohipsler arasındaki yükselti farkı daha küçüktür. Yani izohipsler 10 m, 20 m, 30 m gibi küçük aralıklarla geçer.
 • Küçük ölçekli haritalarda ayrıntılar daha az olduğu için, izohipsler arası yükselti farkı daha büyüktür. Yani izohipsler 100 m, 150 m, 250 m gibi büyük aralıklarla geçer.


İzohipsler arasındaki yükselti farkı haritanın ölçeğine göre değişir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar