Mayoz ve Eşeyli Üreme Soruları ve Çözümleri 10. Sınıf] }

Örnek: Vücut hücresindeki diploit kromozom sayısı 16 olan bir canlıda yumurta ana hücresi döllenmiş yumurta hücresi ve sperm hücresi kaçar kromozom taşır?
Çözüm: Yumurta ana hücresi, mayoz geçirerek yumurtayı oluşturan diploit hücredir. Buna göre yumurta ana hücresi 16 kromozom taşır. Döllenmiş yumurta hücresi, haploit kromozomlu sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşur. Yani o da diploit olup 16 kromozom içerir. Sperm ise mayoz sonucu oluşan ve haploit sayıda kromozom taşıyan erkek eşey hücresidir. O halde sperm hücresinde 8 kromozom bulunur.

Örnek: Gametinde 28 kromozom bulunan bir canlının üreme ana hücresi mayoz bölünme geçiriyor.
a) Mayoz l'in interfaz evresinde kaç kromatit oluşur?
b) Mayoz l'in profaz evresinde kaç tetrat oluşur?
Çözüm: a) Gamet, haploit sayıda kromozom taşıdığı na göre n = 28'dir. Mayoz bölünmeyi diploit (2n) kromozomlu üreme ana hücresi geçirir. O halde üreme ana hücresinde 2n = 56 kromozom vardır. İnterfaz evresinde DNA kendini eşlediği için her kromozomda 2 kromatit bulunur. O halde üreme ana hücresinde 56 X 2 = 112 kromatit vardır.
b) Hücredeki tetrat sayısı, haploit (n) kromozom sayısına eşittir. Haploit kromozom sayısı n = 28 olduğuna göre, tetrat sayısı da 28'dir.

Örnek: Diploit kromozom sayısı 48 olan bir hücre art arda 2 mitoz ve 1 mayoz geçiriyor.
a) Bölünmeler sonucu kaç hücre oluşur?
b) En son oluşan hücrelerde kaçar kromozom bulunur?
Çözüm: a) Mitoz sonucu 2 hücre, mayoz sonucu 4 hücre oluşur. Bir hücre art arda 2 mitoz geçirirse 4 hücre meydana gelir. 2 mitoz sonucu oluşan 4 hücrenin her biri mayoz geçirdiğinde toplam 16 hücre meydana gelecektir.
b) En son bölünme mayozdur. Mayozda kromozom sayısı yarıya düşer. Diploit kromozom sayısı 48 olan bir hücre mayoz geçirirse oluşan her bir hücrede 24 kromozom bulunacaktır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar