Standart Sapma nedir?

Standart Sapma nedir?

Standart sapma, verilerin ortalama etrafında nasıl bir yayılma gösterdiğinin ölçüsüdür. Düşük standart sapma değeri, bir araya toplanmış ve ortalamaya daha yakın verilerin çok olduğunun ölçüsüdür. n tane verinin aritmetik ortalaması x olmak üzere, bu veri grubunun standart sapması (s)standart-sapma-hesabiÖrnek: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 50 veri grubunun standart sapmasını bulalım.

Çözüm: 

standart-sapma-ornek

 Ziyaretçi Sorusu: 3,4,4,4,5 dizisinin standart sapması nedir ?

Çözüm: Öncelikle elimizdeki 5 verinin aritmetik ortalaması (3+4+4+4+5)/5 = 4 çıkar.
S = karekök [(3-4)^2 + (4-4)^2 + (4-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2] / 4
S = (karekök2) / 4 = 0,35…

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi