Vektörler Özellikleri Formüller Özeti Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Fiziksel Büyüklükler:

Evrende ölçülebilecek her şeye fiziksel büyüklük denir. Fizikte bazı fiziksel büyüklükleri tanımlamak için sayı ve birim yeterli iken, bazıları içinde yönünü de belirtmek gerekir. Bu yönüyle fiziksel büyüklükler skaler ve vektörel olarak ikiye ayrılır.

Skaler Büyüklükler:

Sayı değeri ve birimi ile ifade edilen büyüklüklerdir. Kütle (m), uzunluk (t), zaman (s), alan (A veya S), hacim (V), sıcaklık (T), enerji (E), güç (P) gibi büyüklükler skalerdir.

Vektörler:

Yönlü doğru parçalarıdır. Bir vektörü tanımlarken doğrultusu, yönü, başlangıç noktası ve büyüklüğü (büyüklükle orantılı şiddeti) belirtilir.

Vektörlerin Özellikleri:

1. İki vektörün farkı ya da toplamı yine bir vektördür.

2. Bir vektörün bir sayı ile çarpımı veya bölümü yine bir vektördür.

3. Bir vektör yönü ve şiddeti değiştirilmeden başka bir yere taşınabilir.

4. Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aynı olan vektörlere eş vektörler veya eşit vektörler denir.

5. Büyüklüğü ve doğrultusu aynı fakat yönleri zıt olan vektörlere zıt vektörler denir.

Vektörel işlemler:

1. Toplama (Uç uca ekleme):

Toplanacak vektörler, herhangi birinden başlanarak, doğrultu, yön ve büyüklüğü değiştirmeden, birinin ucuna diğerinin başlangıç ucunu ekleyerek işlem yapılır. İlk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitim ucuna yöneli vektör toplam vektörü yani bileşke vektörü verir.

3. Paralel Kenar Metodu:

İki vektörün başlangıç uçlarını birleştirip paralel kenara tamamlanarak toplam vektör (bileşke vektör) bulunur.

4. Bileşenlere Ayırma Metodu:

Vektörlerin başlangıç uçları, koordinat eksenin orjinine taşınır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar