Ortanca (Medyan) 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Matematik, Veri
  • Bir sayı dizisinin medyanını bulmak için, sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır.
  • Dizinin terim sayısı tek ise ortadaki terim ortancadır.
  • Dizinin terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması ortancadır.

Medyan veri grubunu terim sayısı bakımından iki eşit gruba ayırır. Medyandan küçük olan sayılara alt grup sayılar, medyandan büyük olan sayılara da üst grup denir.

Örnek: 15, 25, 35, 38, 51, 200, 250 veri grubunun medyanı (ortancası) 38 dir.
38 den küçük olan üç adet (15, 25, 35) sayıya alt grup sayılar
38 den büyük olan üç adet (51, 200, 250) sayıya üst grup sayılar denir.
Medyan terim sayısı bakımından veri grubunu iki eşit gruba ayırmıştır.

Örnek: 6,10,10,10,11,13,13,14,15 veri grubunun medyanı (ortancası) 11 dir.
11 den küçük olan dört adet (6, 10, 10, 10) sayıya alt grup sayılar,
11 den büyük olan dön adet (13, 13, 14, 15) sayıya üst grup sayılar denir.
Medyan terim sayısı bakımından veri grubunu iki eşit gruba ayırmıştır.

Mod (Tepe Değer) konu anlatımı ve çözümlü sorular için tıklayın.

Çeyrekler Açıklığı konu anlatımı ve çözümlü sorular için tıklayın.

Çözümlü sorular için resimlere tıklayın. Kullanıcılardan da sorular gelirse çözümü buraya eklenecektir.

Medyan (Ortanca) çözümlü sorular] }

Örnek: 3, 2, 2, 1, 4, 5, 5, 7, 4 verilerinin ortancası (medyan) kaçtır?
Çözüm: Küçükten büyüğe doğru sıralarsak, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7
Terim sayısı 9 tane yani tek sayıda olduğu için ortanca terim yani (n + 1) / 2 sıradaki terim medyandır.
(9 + 1) / 2 = 5. terim medyandır
5. terim ise 4 tür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar