Soru: “(I) Atmosferi oluşturan gazların % 75’i bu katta bulunur. (II) Su buharının tamamı bu katta bulunduğu için bulutluluk, yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları sadece bu katta görülür. Su buharı sıcaklığa bağlı olarak artar ya da azalır. (III) Bu katta oksijen ultraviyole ışınlarının etkisiyle ozon gazına dönüşür. Ozon gazının en önemli işlevi, canlılar için önemli bir kısmı zararlı olan ultraviyole ışınlarını tutmasıdır. (IV) Yerden yansıyan ışınlarla ısındığından, bu katta yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık ortalama 1°C düşer. (V) Bu tabakanın kalınlığı Ekvator üzerinde yaklaşık 16 km iken, kutuplar üzerinde 9 km kadardır.”
Yukarıdaki parçada verilen özelliklerin hangisi, atmosferin stratosfer tabakasında görülür?

Soru: İklim, yeryüzünde meydana gelen birçok doğal, beşeri ve ekonomik coğrafya olayını etkilemektedir. Buna göre, aşağıdaki coğrafi olaylardan hangisine iklim etki etmemektedir?
A) Okyanus ve denizlerin Dünya üzerinde dağılışına
B) Denizlerin sıcaklık, yoğunluk ve tuzluluk oranına
C) İnsanların yeryüzündeki dağılışlarına
D) Tarım faaliyetlerinin biçimine ve yetiştirilen ürünlere
E) Doğal bitki örtüsünün tür, biçim ve miktarının dağılışına

Soru: Atmosfer, Dünya’nın çekim kuvveti ile etrafında tuttuğu,
onu çepeçevre saran ve bütün canlılara hayat kaynağı
olan gaz tabakasına denir. Atmosferin olmaması durumunda, Yerküre’de aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Gölgelerin oluşması
B) Sıcaklıkların her zaman aynı olması
C) Yağışların yıl boyunca olması
D) Meteorların Dünya’ya çarpması
E) Zararlı ışınların tutulması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, iklimin tanımıdır?
A) Dar sahalarda etkili olan kısa süreli ve değişken atmosfer olaylarıdır.
B) Bir bölgedeki havanın en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farktır.
C) Atmosferin en yoğun tabakasıdır.
D) Geniş bir bölge içerisinde, uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasıdır.
E) Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler gösteren geniş parçalarıdır.

Soru: Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Hava olaylarının yaşanmasına olanak sağlar.
B) Zararlı Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller.
C) Hava akımlarının etkisiyle yeryüzündeki sıcaklık dağılışına katkı sağlar.
D) Gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesini sağlar.
E) Canlıların solunumu için gerekli olan gazları bulundurur.

Soru: “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan 16 Eylül 201 6 tarihli uyarıda; Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Iğdır ve Van çevrelerinde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.”
Yukarıda verilen meteoroloji bültenine göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Belirtilen yörelerde bağıl nem çok düşük olacaktır.
B) Doğu Karadeniz kıyılarında belirtilen günde yağışlar kar şeklinde olacaktır.
C) Kars, Iğdır ve Van çevrelerinde daha az yağış beklenmektedir.
D) Belirtilen yörelerde gün boyunca yüksek basınç etkili olacaktır.
E) Belirtilen yörelerde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar