Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, İklim Bilgisi

Türkiye’de birbirinden farklı iklim özellikleri görülür. Bu farklılıkları matematik ve özel konum ile yer şekilleri, yükselti, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve dağların uzanışı ortaya çıkarır. Türkiye’de genel olarak üç ana iklim tipi görülür. Bunlar, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri ile karasal iklimdir.

Karadeniz İklimi

Akdeniz İklimi

Karasal İklim

TÜRKİYE’DE YAĞIŞ REJİMLERİ

Yağış rejimi bakımından bölgeler arasında önemli farklılıklar görülür. Türkiye’de görülen başlıca yağış rejimleri şunlardır:

  • Karadeniz Yağış Rejimi: Doğu ve Batı Karadeniz bölümlerinin kıyıları boyunca görülür. Her mevsim yağışlıdır. En fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer.
  • Akdeniz Yağış Rejimi: Türkiye’nin büyük bölümünde etkilidir. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülür. Bu bölgelerde yazlar kurak, kışlar yağışlı geçer. Akdeniz kıyılarından Marmara kıyılarına doğru gidildikçe yaz kuraklığının etkisi zayıflasa da, genel karakter değişmez.
  • İç Bölgelerin Karasal Yağış Rejimi: İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinin büyük kısmında etkilidir. En fazla yağış ilkbaharda düşer. En kurak mevsim yazdır.
  • Kuzeydoğu Anadolu Karasal Yağış Rejimi: Erzurum – Kars Bölümü’nde etkili olur. Karasallığın fazla olmasından dolayı kış mevsimi uzun sürer. En yağışlı mevsim yazdır. En az yağış ise kış mevsiminde görülür.

TÜRKİYE’DE DONMA OLAYI ve ÖNEMİ

Donma olayı, hava sıcaklığının 0 °C`nin altına düşmesi sonucu gerçekleşir. Donma olayı çoğunlukla kış mevsiminde görülmektedir. Kıyı kesimler ile deniz etkisinin içerilere sokulabildiği yerlerde don olayı azdır. Örneğin, donlu gün sayısı Akdeniz kıyılarında 2 – 3 gün, Ege kıyılarında 8 – 9 gün, Marmara’da 27 gün, İç Anadolu’da 90 gün, Doğu Anadolu’da ise 80 – 150 gün civarındadır. Türkiye’de kuzeye ve iç kesimlere doğru gidildikçe donlu gün sayısı artmaktadır. Bunun nedeni enlem ve yükseltidir.

TÜRKİYE’DE SİS OLAYI

Görüş mesafesinin 1 km’nin altına düştüğü günlere sisli günler adı verilir. Sisli günler, ülkemizin kuzeybatı kesiminde 30 günden fazladır. İç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünde 20 – 30 gün arasındadır. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölümleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde sisli gün sayısı 10 – 20 gündür. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sis olayına az rastlanır. Güneydoğu Anadolu, sislerin en az görüldüğü bölgedir.

Türkiye’de sis olayı;

  • Deniz, hava ve kara ulaşımını aksatır, trafik kazalarına yol açar.
  • Hava kirliliğini artırır.
  • Nefes almayı güçleştirir, solunum yolları rahatsızlıklarına yol açar.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar