Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, İklim Bilgisi

Karadeniz kıyıları boyunca dağların denize bakan yamaçlarında görülür. Genel özellikleri şunlardır:

  • Yıllık ortalama sıcaklık 13 – 15 °C civarındadır.
  • Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6 – 7 °C, temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21 – 23 °C arasındadır.
  • Yıllık sıcaklık farkı 15 – 16 °C’dir.
  • Her mevsim yağışlıdır.
  • Doğu Karadeniz kıyılarında en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000 mm’den fazladır.

  • Batı Karadeniz kıyılarında en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000 – 1500 mm civarındadır.
  • Orta Karadeniz kıyılarında yağışlar, Doğu ve Batı Karadeniz`e göre daha azdır. Yıllık yağış miktarı 700 – 1000 mm arasında olup, en az yağış yaz aylarında düşmektedir.

  • Gümüşhane, Bayburt, Kastamonu, Bolu gibi Kuzey Anadolu Dağları’nın güneye bakan kesimlerinde, deniz etkisinin azalması ve yükseltinin artması nedeniyle yağışlar azalır, sıcaklıklar düşer. Karasal etkiler görülmeye başlar.
  • Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsü ormandır. Ormanların yetişmediği yüksek kesimlerde alpin çayırlar görülür.

Örnek: Karadeniz kıyısında yer alan şehirler ile iç kesimlerde yer alan şehirler arasında, iklim özellikleri büyük farklılıklar gösterir. Ancak, Orta Karadeniz’deki şehirlerde bu farklılık daha azdır.Bu duruma neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekilleri
B) Bitki örtüsü
C) Enlem
D) Toprak türü
E) Denize uzaklık

Çözüm: Doğu Karadeniz ve Batı Karadenizde, dağların hem kıyıya paralel uzanması hem de yüksek olmasından dolayı, denizel etki iç kısımlara fazla sokulamamaktadır. Buna bağlı olarak da, kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim özellikleri büyük farklılıklar göstermektedir. Orta Karadeniz’de ise dağlar daha alçak ve vadilerle parçalanmış olduğundan, deniz etkisi iç kesimlere doğru sokulabilmektedir. Buna bağlı olarak da bu fark azalmaktadır. Cevap A] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar