Dünyada Sıcaklığın Coğrafi Dağılışı 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi, İklim Elemanları

Dünya’da Sıcaklığın Dağılışı

Aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilere izoterm denir. İzoterm haritaları gerçek veya indirgenmiş sıcaklıklara göre çizilebilir.

Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

* İzotermler paralellere uygun uzanış göstermez. Çünkü sıcaklık üzerinde enlemin dışında özellikle kara ve denizlerin dağılışı ile okyanus akıntıları da etkilidir.

* En yüksek sıcaklıklar Ekvator değil dönenceler civarındadır. Bu durum enlem sıcaklık ilişkisine ters düşer. (Nedeni: Çöller-nem azlığı-Kara ve deniz dağılışı)

* Kuzey Yarım Küre’de 509-709 enlemleri civarında kıtaların batı kıyılarında izotermler kuzeye doğru çekilir. Bu durumun nedeni bu enlemlerde kıtaların batı kıyılarında sıcak su, doğu kıyılarında ise soğuk su akıntılarının etkili olmasıdır.

* Sıcaklık genel olarak Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Bu nedenle yeryüzünde sıcaklık kuşakları oluşmuştur.

* Kuzey Yarım Küre’de sıcaklık farkları belirgindir.

* Güney Yarım Küre’de karaların arasının Kuzey Yarım Küre’ye oranla daha az olduğu için, izotermlerin uzanışı paralellere daha uygundur.

Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

İzotermlerin Kuzey Yarım Küre’de karaların oranı fazla olduğu için paralellere uygun uzanış göstermezken, Güney Yarım Küre’de karaların oranı az olduğu için paralellere daha uygun uzanış gösterirler.

En soğuk yerler Kanada, Sibirya ve Grönland’ın kuzeyidir. (Nedeni: Enlem ve karasallık)

Kuzey Yarım Küre’de 509-709 enlemleri civarında kıtaların batı kıyıları doğu kıyılarından daha sıcaktır. (Nedeni: Okyanus akıntıları)

Termik Ekvator daha çok Güney Yarım Küre’den geçer. Nedeni Güney Yarım Küre’de yaz yaşanmasıdır.

İzoterm eğrileri karalar üzerinde güneye, denizler üzerinde kuzeye sapar. Bu durumun nedeni karaların denizlerden daha soğuk olmasıdır.

Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

İzotermlerin Kuzey Yarım Küre’de karaların oranı fazla olduğu için paralellere uygun uzanış göstermezken, Güney Yarım Küre’de karaların oranı az olduğu için paralellere daha uygun uzanış gösterirler.

İzotermler paralellere uygun uzanış göstermez.

En yüksek sıcaklıklar Sahra, Arabistan, İran, Orta Asya’da görülür.(Nedeni: Çöller-nem azlığı)

Termik Ekvator, daha çok Kuzey Yarım Küre’den geçer. (Nedeni, Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanmasıdır).

İzoterm eğrileri Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde kuzeye, denizler ise güneye doğru sapma gösterir. Bu durumun nedeni, denizlerin karalardan daha soğuk olmasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar