Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi

Sert Karasal İklim

Orta kuşağın soğuk kuşağa komşu olduğu 40o – 65o Kuzey enlemleri arasındaki karaların iç kısımları ile yüksek dağlık bölgelerde görülen, yazların kısa, serin ve yağışlı, kışların uzun ve çok soğuk geçtiği iklimdir.

Özellikleri

  • Yıllık sıcaklık ortalaması 0-5oC arasında değişir.
  • Yıllık sıcaklık farkı 30-40oC civarındadır.
  • Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. Karasallıktan dolayı yağış azalmıştır.
  • Yağış rejimi düzensizdir. Daha çok yaz mevsiminde görülür. Nedeni ısınmanın geç başlamasıdır.
  • Yağışlar konveksiyoneldir.
  • Yağışın azaldığı yerlerde çayırlar, biraz arttığı yerlerde iğne yapraklı ormanlar (Sibirya’da tayga denilmektedir.) doğal bitki örtüsünü oluşturur.

  • Çayırların bulunduğu yerlerde çok verimli çernezyom denilen kara topraklar, iğne yapraklı ormanların altında da podzol denilen kül rengi topraklar bulunur.

Görüldüğü Yerler

1. Asya’da Sibirya

2. Avrupa’nın doğusu

3. Kuzey Amerika (Kanada)] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral iklimle ılıman okyanus ikliminin genel özelliklerindendir?
A) Yağış rejimlerinin düzenli olması
B) Sıcak okyanus akıntılarının etkisinde kalması
C) Aynı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
D) Sıcaklık ortalamalarının yıl boyunca 20 °C'nin üzerinde olması
E) Batı rüzgarlarının her mevsim düzenli yağış bırakması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar