Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi

Atmosferin Yararları Nelerdir?

  • İçerdiği oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sağlar.
  • Güneş’ten Dünya’ya gelen enerjinin bir bölümünü tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasını engeller. Aynı zamanda
    yeryüzüne ulaşan enerjinin uzaya geri dönmesini önleyerek, yeryüzünün aşırı soğumasını engeller.
  • Hava akımlarıyla, ısının yeryüzünde dolaşımını sağlayarak, yeryüzünün sıcaklık dengesini sağlar.
  • İçerdiği su buharıyla yağış, hava basıncı, rüzgar vs. gibi birçok hava olayının oluşmasına olanak sağlar.
  • Güneş’ten gelen ve zararlı olan ultraviyole ışınlarının doğrudan yeryüzüne ulaşmasını engeller.
  • Güneşten gelen ışınları yansıtıp dağıtarak, gölgelerin aydınlık olmasını sağlar.
  • Gök taşlarının (meteor) yeryüzüne doğrudan ulaşmasını engeller.
  • Radyo dalgalarını yansıtarak haberleşmeyi sağlar.

Örnek: Yeryüzünde yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi, atmosferin varlığı ile ilişkilendirilemez?
A) Yağmur, kar ve dolu yağışlarının oluşması
B) Aynı ortamda bulunan insanların birbirlerinin konuşmalarını duymaları
C) Canlıların solunum yaparak yaşamını sürdürmesi
D) Gündüz vakti Güneş ışınlarını almayan yerlerin aydınlık olması
E) Gece ve gündüzün belirli bir düzen içerisinde birbiri ardınca oluşması

Çözüm: Atmosfer, sahip olduğu su buharının etkisiyle yağmur, kar ve dolu yağışlarının oluşmasını sağlar. Atmosferi oluşturan hava molekülleri sesi ilettiğinden, aynı ortamda bulunan insanlar birbirlerinin konuşmalarını duyar. İnsan ve hayvanlar atmosferdeki oksijen gazını soluyarak yaşamsal fonksiyonlarını sürdürür. Atmosfer ışığı dağıttığından, doğrudan Güneş ışığını alamayan yerler aydınlık olur. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi atmosferin varlığı ile ilişkili değildir. Atmosfer olmasa bile, Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketine bağlı olarak gece ve gündüz oluşacaktı. Cevap E] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar