Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 10. sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Elektrik ve Manyetizma, Fizik

ELEKTRİK AKIMI

Bu başlıkta hareket eden yükleri inceleyeceğiz. Şekildeki K, L iletken küreleri —qK, —qL yüklü olsun. S anahtarı kapatılınca yük dengesi kuruluncaya kadar K’den L’ye elektron geçişi olur. Burada (+) yükler hareket etmez; (—) yüklerin hareket yönünün tersi, oluşan elektrik akımının yönüdür.

İletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım denir.

Burada q’nun birimi Coulomb (C), t’nin birimi saniye (s), i’nin birimi de amperdir (A).

POTANSİYEL FARK

Elektrikli bir aracın çalışması için elektrik akımına ihtiyaç vardır. Elektrik akımının oluşması için de gerilime (potansiyel farkına) ihtiyaç vardır.

Bir ampulü çalıştıran basit bir elektrik devresini şöyle modelleyebiliriz:

Gerçekte elektrik akımında elektronlar çok yer değiştirmez. Potansiyel farkından kaynaklı elektronların kinetik enerjisi artar. Elektronlar da bu enerjiyi diğer elektrona aktarır ve art arda dizilmiş bilyelere bir bilyenin çarpması gibi enerji aktarılır.

DİRENÇ

Elektronların iletkenlerde kolay ya da zor gitmesi iletkenin cinsine bağlı olarak değişir. İletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.

Boyu L , kesiti A olan bir iletkenin direnci; boyu ve yapıldığı maddenin özdirenci (p) ile doğru, kesit alanıyla ters orantılıdır.

dır. Birimi ohm (©) dur.

Ohm Yasası

Bir elektrik devresinde potansiyel farkın akıma oranı sabittir. Bu sabit orana iletkenin direnci denir. Elektrik devresinin direnci arttıkça akım azalır.

Direnç R=V/i ifadesiyle bulunur ve birimi Ohm (Ω)=Volt / Amper

Bir İletkenin Direnci

İletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur. İletkenin direnci yapıldığı malzemenin cinsine, boyuna, kesitine bağlıdır. İletkenin direnci

Elektrik ve Manyetizma] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar