Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi

Kutup İklimi

Her iki yarım kürede 70o – 90o enlemleri arasında görülen, her mevsimi soğuk ve kuru bir iklimdir.

Özellikleri

* Sıcaklık ortalaması bütün yıl 0oC’nin altındadır.
* Sıcaklık —40oC’nin altına düşer, yıllık sıcaklık farkı 30oC dolaylarındadır. Bu bölgelere buz çölleri de denir.

Yüksek basınç ve soğuk hava nedeniyle yağış azdır, tamamı kar şeklindedir.

Düşük sıcaklık nedeniyle yağış rejimi, bitki örtüsü ve toprak çeşidinden söz edilemez.

Görüldüğü Yerler
1. Güney Yarım Küre’de Antarktika
2. Kuzey Yarım Küre’de Grönland Adası

Not: a) Kutup bölgelerinde hava soğuk olduğu hâlde bağıl nemin düşüklüğü mutlak nemin düşüklüğüne bağlıdır. Hava soğuk olduğu için buharlaşma azdır. Buharlaşmanın azlığı mutlak ve bağıl nemi azaltır.
b) Kutup bölgelerine yağmur yağmaz. Çünkü yoğunlaşma her zaman eksi derecelerde gerçekleşir.] }

Soru:
-Yıllık yağış miktarı çok azdır.
-Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır.
-En sıcak ayın sıcaklık ortalaması 10 °C'yi geçmez.
-Bitki örtüsü yazın yeşeren ot toplulukları, yosun ve çalı türü bitkilerden oluşur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muson iklimi
B) Tundraiklimi
C) Karasal iklim
D) Subtropikal iklim
E) Akdeniz iklimi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, ılıman okyanus ikliminin görüldüğü yerlerde yıl içinde sıcaklık farkının az olmasının temel nedenidir?

A) Batı rüzgârları kuşağında yer alması
B) Denizellik ve nem etkisinin fazla olması
C) Sıcak su akıntılarının etkili olması
D) Bitki örtüsünün orman olması
E) Güneş ışınlarının değişim açısının az olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar