Yüksek Dağlık Alan İklimi


Kategoriler: Coğrafya, İklim Bilgisi
  • Sıcaklıklar, yükseltiye bağlı olarak yıl boyunca düşüktür.
  • Asya’da Himalayalar, Kuzey Amerika’da Kayalık Dağları, Avrupa`da Alpler ve Güney Amerika`da And Dağları başlıca görüldüğü yerlerdir.
  • Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Yağışlar da çevresine göre daha fazladır.
  • Bitki örtüsü yamaç boyunca kuşaklar oluşturur. İğne yapraklı ormanların ve dağ çayırlarının görüldüğü yerlerin yanı sıra bitki örtüsünden yoksun yerler de bulunmaktadır.

Örnek:
-Aşağıda, dört farklı iklim tipinin bazı özellikleri verilmiştir.
-Sıcaklıklar yıl boyunca 0 °C’nin altında, çok soğuk ve kuraktır.
-Yazlar sıcak, kışlar soğuk, ilkbaharlar en yağışlı mevsimdir. Yıllık yağış 300 – 400 mm civarındadır.
-Yıllık sıcaklık farkları çok fazladır. Kışlar kar yağışlı ve soğuk, yazlar kısa ve serin geçer.
-Her mevsim yağışlı olup, yıllık yağış tutarı 1000 – 1500 mm civarındadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu iklim tiplerinden biri değildir?

A) Okyanusal iklim
C) Karasal iklim
B) Step (bozkır) iklimi
D) Kutup iklimi
E) Muson iklimi

Çözüm: Verilen özellikler incelendiğinde; sıcaklıkların yıl boyunca 0 °C’nin altında olması, çok soğuk ve kurak geçmesi kutup ikliminin bir özelliğidir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk, ilkbaharların en yağışlı mevsim olması, yıllık yağışın 300 – 400 mm civarın- da olması step(bozkır) ikliminin özelliğidir. Yıllık sıcaklık farklarının çok fazla olması, kışların kar yağışlı ve soğuk, yazların kısa ve serin geçmesi karasal iklimin özelliğidir. Her mevsimin yağışlı olup, yıllık yağış tutarının 1000 – 1500 mm civarında olması okyanusal iklimin özelliğidir. Buna göre verilenler arasında, muson ikliminin özelliğiyle ilgili bilgi yoktur. Cevap E] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar