Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi
  • Her iki yarım kürede, 30° – 40° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür.
  • Yağış rejimi düzensizdir. Yaz aylarında hiç yağış görülmeyebilir. Kış aylarında ise yağışlar kısa sürede ve aşırı miktarda görülebilir.
  • Nem oranı yaz aylarında düşük, kış aylarında yüksektir.
  • Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür.
  • Bitki örtüsü makidir. Maki, kuraklığa dayanıklı, odunsu ve çalı formundaki bitkilerdir.
  • Toprak yapısı lös ve kireçlidir.

Akdeniz İkliminin Görüldüğü Bölgeler

  • Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 – 200C arasındadır.
  • Yıllık yağış miktarı 600 – 1000 mm arasında değişir. Yağışların yarıya yakını kış mevsiminde düşer. Yağışlar cephesel kökenlidir.

Akdeniz İkliminin Yıllık Sıcaklık ve Yağış Grafiği

  • Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü kızılçam ormanları ile makilerdir. Maki, her mevsim yeşil kalan çalı türü bitkilerdir.

Örnek:

Yalnızca grafikteki bilgilere göre, bu bölgenin iklim ve bitki örtüsü özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kışları ılıman, yazları sıcak ve kuraktır.
B) Yıllık yağış miktarı 600 mm’den fazladır.
C) Ortalama yükseltisi 500 metreden azdır.
D) Yıllık sıcaklık farkı 20 °C’den azdır.
E) Bitki örtüsünü kızılçam ormanları ve makiler oluşturur.

Çözüm: Grafikte Akdeniz iklimine ait özellikler verilmiştir. Grafik incelendiğinde, kışları sıcaklığın 10 °C`nin altına düşmediği görülür. Bu durum, kışların ılık geçtiğini gösterir. Yazları ise sıcaklık artmış buna karşılık yağışlar azalmıştır. Aylara göre yağış ortalamaları toplandığında 750 mm civarında olduğu görülür. En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki fark 20 C’den azdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde de kızılçam ormanları ve makiler görülür. Grafiğe göre, bölgenin denizden yükseltisi hakkında yorum yapılamaz. Cevap C] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar