Çin Medeniyeti

Çin Medeniyeti

Kategoriler: Tarih

Tarihte ve günümüzde Çin Devleti

1. Çin medeniyeti, Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde oluşmuştur. Bu medeniyetin oluşumunda Türk, Moğol, Tunguz ve Tibet kültürlerinin etkisi vardır.
2. Çin bir biri arkasına geçen sülaleler tarafından idare edilirdi.
3. Tarımsal faaliyetlerinden dolayı Çin’de yaşayan toplumlar, yerleşik bir hayat sürmüşlerdi. Başlangıçta feodal bir yapıya sahip olan Çinliler MÖ. 2000’de ilk defa kendi merkezi imparatorluklarını kurdular.
4. İpek üretimi, ipekli kumaş dokumacılığı ve porselen yapımında oldukça ilerlemişler; bunun yanında mimari, heykeltraşlık, resim, müzik ve oymacılık da yapmışlardı.
5. Ortaçağın en önemli ticaret yolu olarak kabul edilen İpek Yolu’nun da başlangıcı Çin’in başkenti Pekin’dir.
6. Çin’in Orta Asya toplumlarıyla yaptığı mücadelenin temelinde de bu ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi vardı.
7. Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep gibi buluşlar Çin medeniyetine aittir.

UYARI: Bu buluşlar 751 Talas Savaşı‘yla İslam, Haçlı Seferi ile de Avrupa medeniyetine ulaşmıştır.

8. Çinliler Lao Çe (Tao), Konfüçyüs gibi düşünürlerin felsefi görüşlerini din olarak kabul etmişlerdir. Hindistan’da doğan Budizm de Çin’de yayılan dinler arasındadır.
9. Bu dinler Çin sanatı üzerinde oldukça etkili olmuştur, özellikle tapınak mimarisi Çin’de büyük gelişme kaydetmiştir.
10. Çinliler Orta Asya göçebe toplumlarının saldırılarından korunmak için 6400 km’lik Çin Seddini yapmışlardır.

11. Orta Asya Türkleri’nin en yoğun ilişki kurduğu millet de Çinliler olmuştur. Ticaret, savaş gibi sebeplerden kaynaklanan bu etkileşimde her iki toplumun kültürel alanda birbirlerini etkiledikleri görülmüştür. Bu yüzden Orta Asya Türk tarihiyle ilgili en eski yazılı kaynaklara Çin’de rastlanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar