Kategoriler: Coğrafya, İklim Bilgisi
  • Çöller oluşumlarına göre, tropikal çöl ve orta kuşak çöl iklimi olmak üzere ikiye ayrılır. Tropikal çöller, dönenceler çevresinde oluşmuştur. Bu çöllerin oluşumunda dinamik yüksek basınç koşulları etkili olmuştur.
  • Orta kuşak çöl iklimi ise, orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili karaların iç kesimlerinde oluşmuştur. Afrika’da Büyük Sahra, Orta Doğu’da Necef, Asya’da Gobi, Taklamakan, Avustralydda Gobon ve Gibson, Güney Afrika”da Kalshari ve Namib, Güney Amerika’da Patagonya, Atacama ve Peru başlıca çöl alanlarıdır.

Çöl İkliminin Görüldüğü Bölgeler

  • Yıllık sıcaklık ortalaması 30 – 40 °C civarındadır. Tropikal çöller, yeryüzünde en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü yerlerdir. Nem oranı düşük olduğundan günlük sıcaklık farkları çok fazladır. Orta kuşak çöllerinde yıllık sıcaklık farkları da fazladır.

Tropikal Çöl İkliminin Sıcaklık ve Yağış Grafiği

  • Çöllerde yıllık yağış miktarı 200 mm’den azdır. Çöllerden bazıları yıllarca yağış almaz.
  • Çöllerde bitkiler cılız ve seyrektir. Doğal bitki örtüsü bazı kurakçıl otlar ve kaktüstür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar