• Kategori yok
 • Adezyon ve Kohezyon

  Kılcallık, Kılcallık etkisine Örnekler, Kılcallık olayını etkileyen faktörler

  Bir sıvı içine batırılan kılcal (çok ince) borularda sıvıların yükseldiği veya tam tersi olarak sıvı seviyesinin azaldığı görülür. Bu olay...

  Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

  Sıvının cinsi. Yüzey gerilim katsayısı sıvılar için ayırt edici özelliktir. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Sıvıya katılan katkı maddeleri....

  Yüzey Gerilimi

  Durgun haldeki sıvıların yüzeyleri, gergin bir zar ile kaplıymış gibi davranır. Bir sıvı damlası, sanki küçük bir balon içindeymiş gibidir....

  Kohezyon Kuvveti

  Sıvı damlalarının küreye yakın şekil aldığını biliriz. Sıvı taneciklerini bu şekilde bir arada tutan kuvvet, sıvı molekülleri arasındaki elektriksel çekim...

  Adezyon Kuvveti

  Su damlalarının birçok yüzeye yapıştığını biliriz. Tıpkı, yağmur yağdığında bazı yağmur damlalarının pencere camına yapışmasında olduğu gibi. Bu durum su...