Kohezyon ve adezyon nedir?

Kohezyon ve adezyon nedir?

Kategoriler: Fizik

Aynı cins moleküllerin birbirine tutunmasına kohezyon (tutunma), farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasına da adezyon (yapışma) denir. Gerek kohezyon gerekse adezyon, maddenin atomik yapısıyla ilgilidir. Atom ya da moleküller arasında elektriksel ve manyetik kökenli kuvvetler, bu taneciklerin birbirine tutunmasını ya da yapışmasını sağlamaktadır. Bu nedenle tutunmayı sağlayan kuvvete kohezyon kuvveti, yapışmayı sağlayan kuvvete de adezyon kuvveti denir.

Kohezyon kuvveti sıvıların belli bir hacme sahip olmasını sağlar. Fakat bu kuvvet sıvının katılardaki gibi belli bir şekle sahip olmasına yetmez.  Gaz molekülleri arasında böyle bir kuvvet olmadığından gazların belli bir hacmi yoktur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar