Adezyon Kuvveti

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Adezyon ve Kohezyon, Fizik

Su damlalarının birçok yüzeye yapıştığını biliriz. Tıpkı, yağmur yağdığında bazı yağmur damlalarının pencere camına yapışmasında olduğu gibi. Bu durum su tanecikleri ve cam arasında bir çekim kuvveti olduğunu gösterir.

  • Farklı maddelerin tanecikleri arasındaki bu çekim kuvvetine adezyon kuvveti (yapışma) denir.
  • Toz birçok maddeye yapışır. Su cama yapışır. Yağ suya, boya duvara yapışır. Bunlar moleküller arası kuvvetlerin etkisini gösteren örneklerdir.

Su damlalarını bir arada tutan kuvvet adezyon kuvvetidir.] }

Katı maddelerin aksine dış kuvvetlere karşı çok az direnç gösteren, kolaylıkla şekil değiştirebilen, akabilen (Görsel 2.3.1) maddeler akışkanlar olarak tanımlanır. Sıvılar ve gazlardan oluşan akışkanlar hangi kaba konulursa o kabın şeklini alır. Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akıp giden katı maddeler de bulunmaktadır. Tuz, toz şeker, çay, ince kum, toz deterjan, pirinç, baharat gibi katı maddeler tıpkı akışkanlar gibi konuldukları kabın şeklini alırlar, bir kaptan başka bir kaba aktarılabilirler. Bu tür katı maddelerin akışkan gibi davranmalarının sebebi çok küçük taneciklerden (Görsel 2.3.2) oluşmalarıdır.
Sıvıların belli bir şekle sahip olmaması onların sabit hacmi olmadığı anlamına gelmez. Sıvı molekülleri arasındaki kuvvetler, sabit bir şekil kazandırmasa da belirli bir hacim kazandırır. Sıvılar üzerine bir kuvvet uygulandı- ğında sıvı moleküllerini bir arada tutan çekme kuvveti, itme kuvvetine dönüşür ve sıvı tanecikleri birbirlerine yaklaştırılamaz. Sıvıların hacimlerini küçültmek üzere yapılan işlemlerde büyük bir dirençle karşılaşılır. Bu özellikleri nedeniyle sıvılar günlük hayatta sıkıştırılmaya elverişli değildir. Sıvıların sıkışma kabiliyeti yok denecek kadar azdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar