Güvenlik Uyarı İşaretleri 9. Sınıf Kimya

Güvenlik Uyarı İşaretleri 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenlik Uyarı İşaretleri Ders Notu

Kimyasal maddeler oluşturabilecekleri zararlara göre gruplandırılmıştır. Bu zarar grupları için sembol ve işaret olarak da adlandırılan piktogramlar kullanılır. Piktogramlar kimyasal maddelerin ambalajlarındaki etiketlerde bulunur.

Yanıcı Maddeler

Eter, alkol ve aseton gibi kolay tutuşan ve tutuştuğu zaman söndürülmesi kolay olmayan maddeledir. Bu tür maddeler genellikle sıvı hâldedir. Alev, kıvılcım, elektrik prizleri ve yakıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Yakıcı Maddeler

Maddelere temas ettiğinde onların tutuşup yanmasına neden olan maddelerdir. Bu tür maddelerin yanıcı kimyasal maddelerle temas etmemesine dikkat edilmelidir. Oksijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi maddeler yakıcı maddelerdir.

Tahriş Edici Maddeler

Deriyi ve diğer vücut dokularını aşındırıcı veya alerji Oluşturucu etkileri olan sodyum hipoklorit ve etil alkol gibi maddelerdir. Zehirli, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı değillerdir. Bu maddelerle çalışırken ortam havalandırılmalı, önlük veya gözlük gibi koruyucu araçlar kullanılmalıdır. Buharlarını solumaktan kaçınılmalıdır. Cilde teması hâlinde bol su ile yıkanmalıdır.

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

Deri ve göz gibi vücut dokularında, kumaş, metal veya cam maddelerde temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan genellikle asit veya baz türü maddelerdir. Bu tür maddeler ile çalışıIırken önlük, gözlük ve eldiven gibi koruyucu araçIar kullanılmalıdır.

Patlayıcı Maddeler

Kıvılcım, alev, sıcaklık veya şok etkisi ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı ve çok miktarda gaz çıkışıyla ani hacim genişlemesine (patlamaya) neden olan nitrogliserin gibi maddelerdir. Patlayıcılar çok hızlı yandığından, yanma için gerekli olan oksijen havadan değil yapılarından sağlanır.

Toksik (Zehirli) Maddeler

Ağız, solunum veya deri yoluyla vücuda girdiğinde zehirlenmeye neden olan hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerdir. Bu maddeler ile özel ortamlarda çalışılmalı, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır.

Radyoaktif Maddeler

Görünmez ışınlar yayıcı (radyoaktif) maddelerdir. Bu ışınlar gözle görülmediği için sinsice canlı dokularında kanser gibi geri dönüşümü olmayan zararlar oluştururlar. Bu nedenle radyoaktif sembolün olduğu röntgen odaları gibi yerlerde kontrolsüz dolaşılmamalıdır. Radyoaktif maddeler koruma sağlayan özel zırhlar içinde bulundurulmalıdır.

Çevreye Zararlı Maddeler

Toprağa, suya veya havaya karıştığında uzun süreli zararlı etkiler oluşturan maddelerdir. Bu tür maddelerin atıkları doğrudan çevreye atılmaz, lavaboya dökülmez. Ayrı özel kaplarda biriktirilir ve belediyelerde oluşturulan özel uzmanlara teslim edilir. Kimyasal maddelerin çoğunun üzerinde bu sembol bulunur.

Piktogram (piktograf): Bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resim yoluyla gösteren sembollerdir.

Güvenlik Uyarı İşaretleri Video] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar