Biyoloji: Canlıların işlevlerini, yapılarını, birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili tüm konuları içine alır.

Bilim: Doğadaki olayları sistematik olarak gözlendikten sonra deneyler ile test edilerek üretilen bilgi faaliyetleridir. Bilim, “sorgulamak” ile başlar. Sorgulamanın belli bir kalıbı, kitabı ya da formülü yoktur.

Bilimsel Çalışma: Bilimsel çalışma “delillere” dayanır. Bilimin değişken bir yapısı vardır. Bilimsel bilgiler “sınanabilir” olmalıdır. Yani bilim insanları tarafından kontrol edilmeli ve desteklenmelidir.

Bilimsel çalışma süreçleri: Problemin tanımlanması, Verilerin toplanması, Verilerin analizi, Raporlama

Problemin Tanımlanması: Bilimsel çalışmada problemin tanımlanması çözümü bulmak için çok önemlidir. Problemin tanımlanması için “gözlem” yapmak gerekir. “Gözlem” bilgi toplamak için algıların kullanılması demektir. Gözlem; duyu organlarımız, algılarımız ya da araçlar kullanılarak yapılabilir.

Veri: Kayıt altına alınmış gözlemlerdir. Bilimsel sorgulamaya dayalıdır. Gözlemlerin toplanması ve analizi tümevarımdır. Tümevarım yöntemi kullanılarak gözlemler değerlendirilir ve genellemeler ortaya çıkar. Tümevarım ve gözlemler sonucunda hipotez kurulur.

Hipotez: Araştırılacak probleme çözüm önerisinde bulunan, gözlemlere ve tecrübelere dayanan, test edilebilir açıklama demektir. Kısaca hipotez, bir probleme verilen denemeye bağlı gerçekçi cevaptır.

Verilerin Analizi:  Bilim insanları verilerin hipotezlerini destekleme durumlarını değerlendirir. Gerekiyorsa başka veriler toplar. Tüm verilerin hipotezi destekleme durumuna bağlı olarak analiz yapılır, yani “çıkarım”da bulunulur.

Raporlama: Analiz sonuçlarının diğer bilim insanları ile radyo, televizyon, dergi gibi iletişim araçları ile paylaşılmasıdır.

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler: Elementler belirli bir organizasyon ve düzen içinde birleşip canlıları oluşturur. Canlılarda, elementlerden sonra moleküler düzeyde bileşikler görev alır. Bileşik; belirli oranlarda bir araya gelen elementleri içeren maddedir. Hücrenin moleküler yapısını oluşturan bileşikler “İnorganik” ve “Organik” olmak üzere ikiye ayrılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar