Çevre Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

Çevre Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Yaşam Bilimi Biyoloji

Küresel iklim değişikliği, iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve yavaş gelişen değişiklikleri ifade eder. Küresel iklim değişikliğinin önemli bir özelliğini küresel ısınma oluşturur. Küresel ısınma, başta CO2 olmak üzere sera gazları denilen bazı gazların atmosferdeki konsantrasyonunun artması sonucunda yeryüzü sıcaklığının yapay olarak yükselmesidir. Küresel ısınmaya özellikle insan kaynaklı faktörler yol açar. Bunların başında sera gazı etkisi oluşturan fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz) yoğun olarak kullanılması gelir. Ayrıca ormanların ve diğer ekosistemlerin bozulması ya da hızla yok edilmesi de küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Küresel ısınma günümüzde biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerin başında gelir. Küresel ısınmaya bağlı olarak canlıların bazıları yaşam alanlarını hızla değiştirmektedir. Örneğin halkalı yağmur kuşu gibi bazı balıkçıl kuş türleri artık kış mevsimini İngiltere”nin batı sahili yerine doğu sahilinde geçirmeye başlamıştır.Yine Bolkar Dağları’nda (Niğde) yapılan çalışmalar sonucu çöl karıncası olarak adlandırılan Dory/us karıncalarının sürekli kuzeye doğru göç ettiği saptanmıştır.

Küresel ısınma, değişen çevre şartlarına uyum sağlayamayan türlerin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Örneğin sadece Kuzey Kutbunda yaşayan kutup ayıları, üremek ve avlanabilmek için ihtiyaç duydukları buz platformlarının önemli bir kısmını küresel ısınmanın etkisiyle kaybetmişlerdir.

Küresel ısınmaya insan kaynaklı faktörler yol açtığına göre, küresel ısınmanın çevrede meydana getirdiği tahribatı önlemek de yine insana düşmektedir. Örneğin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş, dalga vb.) kullanılması, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, elektriğin boşa harcanmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi önlemler küresel ısınmanın etkilerini azaltır.

Dikkat: Son yıllarda fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynağı olarak biyoyakıtlar öne çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyoyakıtlar, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilmektedir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar