] }

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Biyo-teknolojik uygulamaların temeli çok eski yıllara dayanır.
( ) Biyo-teknolojinin yaşamımızı en çok etkileyen uygulama alanlarından biri tıptır.
Biyo-teknoloji, canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak bir sistemin veya yapının endüstriyel boyutta kullanılmasına yönelik yöntemleri kapsar. Biyo-teknolojik uygulamaların temeli çok eski yıllara dayanır. Biyo-teknolojinin yaşamımızı en çok etkileyen uygulama alanlarından biri tıptır. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla D, D harfleri yazılmıştır.

Soru: Biyo-teknolojik yöntemlerle, canlı hücreleri kullanılarak ....... alanında kullanılmak üzere çeşitli maddeler üretilir.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
a. sağlık
b. tarım
c. hayvancılık
d. endüstri
Biyo-teknolojik yöntemlerle canlı hücreleri kullanılarak sağlık, tarım, hayvancılık ve endüstri alanında kullanılmak üzere çeşitli maddeler üretilir. Buna göre verilen ifadede boş bırakılan yere a, b, c ve d'deki kavramlar getirilebilir.

Soru: Biyo-teknolojik üretimde aşağıdaki bilimlerden hangilerinden yararlanılır?
l. Mikrobiyoloji
II. Moleküler Biyoloji
III, Genetik Mühendisliği
Mikrobiyoloji, gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme ve üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Moleküler biyoloji, canlıların yapısını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bir bilim alanıdır. Buna göre I, II, ve III'te verilen bilimler, biyo-teknolojik üretimde yararlanılan bilimlerdendir.

Soru: Aşağıdakilerden kaç tanesi biyo-teknolojik yöntemlerle üretilebilecek ürünlere örnek verilebilir?
İnsaninsülini

  • Büyüme hormonları
  • Virüs aşıları
  • Alkollü içkiler

Biyo-teknolojik yöntemlerle, canlı hücreleri kullanılarak sağlık, tarım, hayvancılık ve endüstri alanında kullanılmak üzere çeşitli maddeler üretilir. İnsan insülini, büyüme hormonları, virüs aşıları ve alkollü içkiler bunlardan sadece bazılarıdır. Buna göre verilenlerin dördü de biyo-teknolojik yöntemlerle üretilebilecek ürünlere örnek verilebilir.

Soru: Miray ve Melisa'nın söylediği aşağıdaki ifadeler için ne söylenebilir?
Biyo-teknolojik yöntemler sağlık, gıda sanayisi, tarım, hayvancılık, endüstri alanında kullanılmaktadır. Biyo-teknolojik üretimde en etkin görev mikroorganizmalarlndır. Buna göre Miray ve Melisa'nın söylediği ifadeler doğrudur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar