Gıda Sıkıntısı ve Beslenme İle İlgili Sorunların Çözümünde Biyolojinin Katkıları

Gıda Sıkıntısı ve Beslenme İle İlgili Sorunların Çözümünde Biyolojinin Katkıları

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Yaşam Bilimi Biyoloji

Dünyanın en önemli sorunlarından birisi gıda sıkıntısıdır. Sürekli nüfusu artan, kentleşen ve tarım arazilerini yerleşim alanına çeviren insanoğlu doğal besin kaynaklarının hızla tüketimine neden olmaktadır. Besin kaynaklarının azalması; yetersiz beslenmeyi, açlığı ve beraberinde de hastalıkları getirmektedir. Bilim insanları bu önemli soruna çözüm bulmak amacıyla, mevcut tarım arazilerinden daha fazla ürün elde edebilmek için çalışmalar yapmakta, ayrıca insanın önemli besin kaynaklarının genetiği ile oynayarak daha verimli ve farklı ürünler sağlamaya çalışmaktadır.

İnsanlar çok eski zamanlardan beri bitki ve hayvanlardaki verimi artırmak amacıyla ıslah çalışmalarını başarıyla sürdürmüşlerdir. Örneğin koyun, inek gibi hayvanlardan daha fazla et ya da süt sağlamak için verimi iyi olan hayvanları çiftleştirmişler ve böylece et ya da süt verimi yüksek yeni döller elde etmeyi başarmışlardır. Benzer çalışmalar bitkiler üzerinde de yapılmıştır. Eskiden beri uygulanan bu ıslah çalışmalarının yanı sıra özellikle 1980’lerden itibaren bitki biyoteknolojisi alanında da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Genetik mühendisliği yöntemiyle bakterilerden bitkilere gen aktarılarak çeşitli zararlılara ya da ilaçlara karşı dirençli bitkiler üretilmiştir. Bu durum kimyasal böcek ilaçlarının kullanımını azaltmıştır. Ancak DNA teknolojisi insan sağlığı ve etikle ilgili birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu tür uygulamaların ahlaki boyutu ve insan sağlığına etkileri konusundaki tartışmalar halen devam etmektedir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar