Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

London kuvvetleri (indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol etkileşimleri)

Moleküllerdeki atomların elektronlarının hareketleri sonucunda anlık dipoller oluşur. Bu anlık dipollere sahip moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine London kuvvetleri denir.

Soy gazların H2, Cl2, O2, CO2 ve CH4 gibi apolar moleküllerin sıvı hâllerinde London kuvvetleri görülür.

London kuvvetleri diğer Van der Waals çekim kuvvetlerinden çok daha zayıftır. Bu nedenle bu maddelerin kaynama noktaları düşüktür.

London kuvvetlerinin gücü,

* Molekül ağırlığı arttıkça artar.
* Temas yüzeyi arttıkça artar.

bileşiklerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarının arasında ki ilişki III > I > II’dir.

Çünkü; III. bileşiğin molekül ağırlığı ve temas yüzeyi en büyük olduğundan London kuvveti en büyüktür. I. ve II. bileşiğin molekül ağırlıkları aynıdır ancak I. bileşiğin temas yüzeyi daha fazla olduğundan London kuvveti daha büyüktür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar