Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 11. sınıf kimya

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Konunun altında ders videoları bulunmaktadır.

Bazı tepkimeler birden fazla basamakta gerçekleşebilir veya bir tepkime denklemi birden fazla tepkimenin uygun şekilde yazılarak toplanması ile bulunabilir. Bu durumda verilen tepkime entalpilerinden yararlanılarak istenilen tepkimenin entalpisi hesaplanır.

Tepkime ısıları ile ilgili önemli çalışmalar yapan Rus kimyacı G.H. Hess 1840 yılında tepkime ısılarının tepkimenin izlediği yola bağlı olmadığını ispatlamıştır. Eğer bir tepkime iki veya daha fazla tepkimenin toplamı ile bu tepkimelerin entalpi toplamları tepkimenin entalpisine eşittir. Bu kanuna tepkime ısılarının toplanabilirliği veya HESS yasası denir.

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Hess Yasası video 11. sınıf Kimya Adası] }

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)

  • Kimyasal tepkimelerin toplanabilme özelliği vardır. Tepkimeye eşlik eden ısı (entalpi) miktarı da tepkimenin bir üyesidir. Bu yüzden tepkimeler toplanırken entalpi değerleri de topIanabilir. Yani kısaca tepkimeye yapılan etki tepkimeye eşlik eden ısıya da yapılmış olur. Bu etkiler Hess Yasası başlığı altında incelenir.
  • Bir tepkime ters çevrilirse tepkimeye giren reaktifler ile ürünlerin yer değiştirmesiyle beraber tepkime entalpisi de işaret değiştirir.
  • Bir tepkime bir katsayı ile çarpılırsa tepkime entalpisi de aynı katsayı ile çarpılmalıdır. Çünkü entalpi değeri miktara bağlıdır.
  • Tepkimeler taraf tarafa toplanırken entalpi değerleri de toplanmalıdır.

Soru: Eşit molde COZ, S02 ve C2H4 gazları bulunan karışım yakıldığında 480 k.] ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre,
I. Tepkime sonunda oluşan S03 gazının mol sayısı
II. Tepkime sonunda oluşan H2O gazının mol sayısı
lll. CZH,, ün molar yanma ısısı
IV. S02 gazının molar oluşma ısısı
değerlerinden en az hangileri bilinir ise, S02 gazının molar yanma ısısı hesaplanabilir?
A) Yalnızl B) I ve ll C) I ve III
D)IIveIV E)l,llvelll

Soru: X2 + YZ -› 2XY
Yukarıda verilen tepkime yalıtkan bir kapta gerçekleşmektedir. Kabin sıcaklığındaki değişim grafikte verilmiştir. Buna göre,
I. Tepkime endotermiktir.
II. Ürünlerin enerjisi girenlerden daha azdır.
lll. Minumum enerji eğilimi ürünler yönündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) Ilve III E) I, IIvelII

Soru: Eşit molde alınan CZH,, ve 02 gazları arasında,
C2H4(g) + 3O2(g) -› 2CO2(g) + 2H2O(g) + 36 kJ
tepkimesi tam verimle gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda 0,4 mol C2H4 gazı arttığına göre,
I. Tepkime entalpisi AH = -17,2 kJ dir.
II. Tepkime sonunda kapta 1,2 mol gaz vardır.
lll. Tepkimenin devamı için sürekli ısı verilmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) ı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: X ve Y sıvıları karıştırıldığında X in sıcaklığı azalırken Y nin sıcaklığı değişmemektedir. Buna göre,
I. X'den Y ye ısı aktarımı olmuştur.
II. Y hal değiştirmektedir.
lll. X in toplam enerjisi daha fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl B) Yalnız ll C) I ve ll
D) Ilve III E) I, IIvelII


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar