Bağ Enerjileri 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Aynı veya farklı atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanımı veya elektron alışverişi ile oluşan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir. İki atom arasında bağ oluşumu atomların kararlılıklarını artırdığı için dışarıya ısı verir. İki atom arasındaki bağı koparmak için enerji verilmesi gerekir.

İki atom arasındaki bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. İki atomun bir araya gelerek bağ oluşturması ile açığa çıkan enerji bağı kırmak için verilmesi gereken enerji ile aynıdır. Bağı koparmak için verilmesi gereken enerji ne kadar fazla ise bağ o kadar sağlam ve kararlıdır.

Br2 molekülündeki bağı koparmak için verilmesi gereken enerji I2 ninkinden fazla olduğu için Br – Br bağı daha sağlam ve kararlıdır. Bağ koparmak endotermik, bağ oluşumu da ekzotermik bir olaydır. Tepkime entalpisi tepkimeyi başlatmak için (ileri aktivasyon enerjisi) verilmesi gereken enerji ile başladıktan sonra dışarıya verdiği (geri aktivasyon enerjisi) enerji arasındaki fark olduğuna göre, tepkime entalpisini,

şeklinde hesaplayabiliriz. Bazı elementler arasındaki bağ enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Kimya Adası] }

Bağ Enerjileri: Bir kimyasal bağın oluşması sırasında enerji açığa çıkar ve elementler daha düşük enerjili hale gelebilmek için bağ yapmak ister. Bu şekilde iki aynı atomun gaz fazında bir araya gelerek kimyasal bağlanma sonucunda açığa çıkardığı bu enerjiye Bağ Enerjisi denir. Şekilde de görüldüğü gibi iki hidrojen atomu bir araya geldiğinde 436 kJ/mol enerji açığa çıkmaktadır. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji miktarı bağın kuvveti hakkında fikir verebilir. Dolayısıyla bağ kuvveti arttıkça bu bağa eşlik eden enerjide artar. Bağ enerjisi fazla olan bağ türünün kuvveti de fazla ancak bağ uzunluğu daha kısadır.

Bir tepkime reaktiflerde bulunan bağ türlerinin kırılması ve yeni bir bağ düzenlenmesi ile ürünlerde yeni bağ türlerinin oluşması şeklinde gerçekleşir. Reaktiflerde bağların kırılması için enerji gerekirken ürünlerdeki bağların oluşması ile enerji açığa çıkmaktadır. Toplam enerji değişimi tepkimenin entalpisini belirler. Kırılan bağların toplam enerjisinden oluşan toplam bağ enerjisi çıkarıldığında elde edilen değer tepkime entalpisini belirler.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar