Kimyasal Denge 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

KİMYASAL DENGE

  • Maksimum düzensizlik ve minimum enerjiye eğilim zıt yöndedir.
  • İleri hız ve geri hız eşittir.
  • Madde derişimleri sabittir.
  • Tepkimeye giren maddeler asla bitmez.
  • Sıcaklık sabittir.
  • Kapalı sistemlerde gerçekleşirler.

Homojen Denge

Girenlerin ve ürünlerin birbiri içerisinde çözünebildiği denge tepkimelerine denir.

Heterojen Denge

Denge tepkimesindeki maddelerden en az biri farklı fiziksel halde olan tepkimelerdir.

Fiziksel Denge

Fiziksel dengenin en güzel örneği sabit sıcaklıkta su buharı ile su arasındaki dengededir. Buhar belirli bir doygunluğa ulaştığında buharlaşan ve sıvılaşan tanecik sayıları eşitlenir.

HESS Yasası ve Denge Tepkimelerinde Uygulanması

Tepkime ters çevrildiğinde denge sabitinin çarpmaya göre tersi alınır.

Tepkime bir sayı ile çarpılır ise çarpılan sayısı denge sabitine üstel olarak yazılır.

İki denklem toplanır ise denge sabitleri çarpılır.

Anlık Denge Sabiti (Ki veya Qc)

Bir tepkimenin herhangi bir anında ortamdaki maddelerin denge bağıntısında yerine yazılması ile hesaplanan değere denir.

  • Qc > Kc ise sistem dengeye ulaşmıştır.
  • Qc < Kc ise sistem dengeye ulaşmamıştır. Tepkime ürünler yönünde hareket eder.
  • Qc > Kc ise sistem dengeye ulaşmamıştır. Ürün miktarı fazla olduğu için tepkimeye girenler yönünde hareket eder.

Kimyasal Denge Soruları ve Çözümleri

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar