Gazlarda Kinetik Teori 11. sınıf kimya

Gazlarda Kinetik Teori 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Kinetik Teori: Gazların davranışlarını inceleyen teoridir. Kinetik teorinin varsayımları,

  • Gaz taneciklerinin hacmi çok küçüktür. Bu nedenle kabın hacmi yanında ihmal edilir.
  • Gazlar öteleme hareketi yapar. Gaz taneciklerinin birbiri ve kabın yüzeyi ile yaptığı çarpışmalar esnektir. Bir başka ifadeyle enerji değişimi yok kabul edilir.
  • Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti ihmal edilir.
  • Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri aynı kabul edilir. Gazların kinetik enerjisi mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır.

Aynı kaptaki gaz tanecikleri birbirleri ile çarpıştıklarında enerji değişimi olsa da ortalama kinetik enerji aynı kalacaktır.

GRAHAM DİFÜZYON YASASI

Gazların kinetik enerjisinin sıcaklığa bağlı olduğunu söylemiştik. Bu durumda

Buradan gazların hızının mutlak sıcaklığının karekökü ile doğru, molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılı olduğu sonucuna ulaşılır.

İki gazın hızları oranı ise

Gazların Efüzyonu

Basınç altındaki bir gazın kaptaki küçük bir delikten geçerek dışarıya yayılmasına efüzyon denir. Difüzyondan farklı olmasına rağmen hız bağıntısı Graham difüzyon yasası ile aynı verilmiştir.

İDEAL VE GERÇEK GAZLAR

İdeal Gaz: Kinetik teorideki koşulları sağlayan gazlar ideal gaz olarak kabul edilir. Gazın ideale yaklaşması sıcaklığının ne kadar yüksek ve basıncının ne kadar düşük olduğuna bağlıdır. Sıcaklığı arttıkça ve basıncı azaldıkça gaz ideale yaklaşır. Aynı şartlarda bulunan farklı gazlarda ise molekül ağırlığı ve polarlığı arttıkça ideallikten uzaklaşır.

Örnek:

Gazlarda Kinetik Teori Soruları ve Çözümleri

Gazlarda Kinetik Teori video 11. sınıf Hocalara Geldik

Gazlarda Kinetik Teori Gerçek Gazlar 11. sınıf kimya İsabet Akademi] }

Soru: Normal şartlar altında eşit hacim kaplayan ideal X ve Y gazlarının kütleleri eşittir. Bu gazlar için aşağıdaki niceliklerden hangisi farklı olabilir?
A) Mol sayısı
B) Difüzyon hızı
C) Atom sayısı
D) Ortalama kinetik enerji
E) Madde miktarı

ÖRNEK: Gazlarla ilgili,
l. Maddenin molar hacminin en yüksek olduğu halidir.
II. Yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideal yaklaşır.
lll. Bulundukları kabın hacmini alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B)YaInız Il C) Ive Il
D)llve III E)I, llve III
Çözüm: Gazlarda tanecikler arası uzaklık fazla olduğu için 1 molünün hacmi katı veya sıvıya göre fazladır. (I doğru)
Sıcaklık yüksek, basınç düşük olduğunda tanecikler birbirinden daha uzak olduğu için ideale yaklaşır, (II doğru)
Bulundukları kaba tamamen yayılarak kabın hacmini doldururlar. (III doğru) Cevap E


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar