Koligatif Özellikler 11. sınıf kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Konunun altında ders videoları bulunmaktadır.

Bir çözücü içerisine çözünen madde ilave edildiğinde çözücünün bazı özelliklerinde değişimler olur. Bir çözeltinin sadece çözünen iyon ya da molekül derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellik denir. Başlıca koligatif özellikler;

  • Buhar basıncı düşmesi
  • Kaynama sıcaklığı yükselmesi
  • Donma sıcaklığı alçalması
  • Ozmos olayı olarak sıralanabilir.

Örnek: Koligatif Özellikler ile ilgili,
I. Çözünen maddenin cinsine bağlıdır.
II. Çözücü miktarı arttıkça çözeltide bulunan iyonların derişimi artar.
III. Çözünen tanecik derişimine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
Çözüm: Koligatif özellikler çözünen madde cinsine bağlı olmayıp ortamdaki tanecik (iyon ve molekül) derişimine bağlıdır. (I Yanlış III doğru) Çözücü miktarının artması çözeltiyi daha seyreltik yapar. Yani iyon derişimi azalır. (II Yanlış) Cevap C

Osmoz Olayı

Çözünen yüzdesi düşük olan çözelti ortamından çözünen yüzdesi fazla olan ortama doğru yarı geçirgen bir zardan su geçişine osmoz olayı denir.

Şekilde görüldüğü gibi %5’lik X çözeltisinin bulunduğu bölümden %10’luk X çözeltisinin bulunduğu bölüme doğru su geçişi olmaktadır. Zamanla %10’luk X çözeltisinin bulunduğu bölümde su seviyesi yükselir.

Buhar Basıncı Düşmesi

Uçuculukları birbirinden farklı olan A ve B saf sıvılarının karışımı ile oluşan çözeltinin buhar basıncı sıvıların buhar basınçları toplamına eşittir. Çözünen derişimi ile çözeltinin buhar basıncı arasındaki ilişki Raoult tarafından bulunmuştur.

PT = PA0 . XA + PB0 . XB

PT: Çözeltinin buhar basıncı
PA0: Saf A bileşeninin kısmi buhar basıncı
PB0: Saf B bileşeninin kısmi buhar basıncı
XA: A bileşeninin mol kesri
XB: B bileşeninin mol kesri

Örnek:

Örnek:

Donma Noktası Alçalması ve Kaynama Noktası Yükselmesi

Bir çözücüde uçucu olmayan katı ilavesi ile donma noktası azalırken kaynama noktasında artma gözlenir.

Bilgi: Kriyoskopi donma noktası düşmesi ölçülerek mol kütlesinin belirlenmesi yöntemidir. Ebülyoskopi Kaynama noktası yükselmesi ölçülerek mol kütlesinin belirlenmesi yöntemidir.

Örnek:

Bilgi: Doymamış tuzlu su çözeltisinin kaynama anında sıcaklık değeri artarken doymuş tuzlu su çözeltisinde ve saf maddelerde kaynama süresince sıcaklık sabittir.

Örnek:

Yukarıda verilen grafikte 1 atm basınçta saf suda uçucu olmayan bir katının çözünmesiyle donma noktasındaki düşme ve kaynama noktasında artış miktarı verilmiştir.

Örnek:

Koligatif Özellikler video 11. sınıf Hocalara Geldik

Koligatif Özellikleri 1 İsabet Akademi 11. sınıf kimya

Koligatif Özellikleri 2 İsabet AkademiSoru: Koligatif özelliklerle ilgili,
I. Saf çözücü içinde çözünen madde cinsine bağlıdır.
II. Çözünen maddenin sadece toplam iyon ya da molekül derişimine bağlıdır.
III. Uçucu olmayan bir katının saf suda çözünmesi ile çözücünün buhar basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) II ve lll E) l, Il ve lll

Soru: Deniz seviyesinde 5°C sıcaklıktaki bir miktar saf suya Naci tuzu ilave ediliyor. Ardından oluşan çözelti soğumaya bırakılıyor. Buna göre bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Oluşan çözelti 0°C tan daha düşük sıcaklıkta donmaya başlar.
B) Çözeltinin donma sırasında sıcaklığı artabilir.
C) Çözeltinin donma sırasında sıcaklığı sabit kalabilir.
D) İlave edilen tuz miktarı arttıkça çözeltinin donması zorlaşır.
E) Donma sırasında oluşan buz kütlesi başlangıçtaki su kütlesine eşittir.

Soru: Osmoz olayı ile ilgili,
I. Çözünen derişimi fazla olan çözeltiden az olan çözeltiye doğru su geçişidir.
II. Hücre içi ve dışındaki farkı nedeniyle osmotik basınç oluşur.
III. Derişimi büyük olanlar çözeltide su seviyesi zamanla artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız lI C) I ve Il
D) I ve III E) II ve lll


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar