Sıralı İkili 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Kümeler, Matematik

Sıralı İkili Tanımı: a ve b herhangi iki eleman olmak üzere, a ve b ile oluşturulan (a, b) çiftine sıralı ikili veya kısaca ikili denir. (a, b) ikilisinde a ya birinci bileşen, b ye ikinci bileşen denir.

Sıralı ikililerin eşitliği

Karşılıklı bileşenleri eşit olan sıralı ikililer birbirine eşittir.
(a, b) = (x, y) ise (a = x ve b = y dir.)

Bir sıralı ikilide bileşenlerin sırası önemlidir. Bileşenlerin sırası değişirse başka bir ikili elde edilir. Yani, a ≠ b iken (a, b) ≠ (b, a) olur.

Sıralı İkilinin Analitik Düzlemde Gösterimi

Bir düzlemde birbirini dik kesen iki sayı doğrusunun kesiştikleri nokta O olsun. Burada O noktasına başlangıç noktası veya orijin, yatay konumdaki sayı doğrusuna 0x ekseni veya yatay eksen, düşey konumdaki sayı doğrusuna da Oy ekseni veya düşey eksen denir.

O noktası ile bu eksenlerden oluşan düzleme analitik düzlem veya koordinat düzlemi denir.

Sıralı ikili Soruları ve Cevapları

Sonraki konu: İki Kümenin Kartezyen Çarpımı konusuna anlatımına gitmek için bağlantıya tıklayın.] }

Her ikisi de boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden bir a elemanı, B kümesinden bir b elemanı alınarak elde edilen ve (a, b) şeklinde gösterilen ifadeye "sıralı ikili" adı verilir. Bu gösterimde "a" ya birinci bileşen, "b" ye ise ikinci bileşen adı verilir. (a, b) ve (c, d) sıralı ikilileri birbirine eşit ise bu durum (a, b) = (c, d) şeklinde gösterilir. Bu eşitlikte a = c ve b = d dir.
a ve b elemanlarının (a, b) biçiminde yazılmasıyla elde edilen elemana sıralı ikili veya kısaca ikili denir.
(a, b) sıralı ikilisinde a ya birinci bileşen, b ye ikinci bileşen denir. Sıralı ikilide bileşenlerin sırası önemlidir.
Yani, (a, b) ≠ (b, a) dır.
(a, b) = (c, d) ⇔ a = c ve b = d


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar