Sıralı İkili ve Sıralı İkililerin Eşitliği

Sıralı İkili ve Sıralı İkililerin EşitliğiSıralı ikili Çözümlü Örnekler

Sıralı ikili konu anlatımı videosu

Her ikisi de boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden bir a elemanı, B kümesinden bir b elemanı alınarak elde edilen ve (a, b) şeklinde gösterilen ifadeye "sıralı ikili" adı verilir. Bu gösterimde "a" ya birinci bileşen, "b" ye ise ikinci bileşen adı verilir. (a, b) ve (c, d) sıralı ikilileri birbirine eşit ise bu durum (a, b) = (c, d) şeklinde gösterilir. Bu eşitlikte a = c ve b = d dir. a ve b elemanlarının (a, b) biçiminde yazılmasıyla elde edilen elemana sıralı ikili veya kısaca ikili denir. (a, b) sıralı ikilisinde a ya birinci bileşen, b ye ikinci bileşen denir. Sıralı ikilide bileşenlerin sırası önemlidir. Yani, (a, b) ≠ (b, a) dır. (a, b) = (c, d) ⇔ a = c ve b = d
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi