Tuzların Asit-Baz Özelliği 11. Sınıf Kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya
 • Bazı tuzların sulu çözeltileri asidik ya da bazik olabilir. Bunun nedeni tuzdaki iyonlardan birisinin su ile tepkime vermesi ve sonrasında H+ ya da OHiyonlarının oluşmasıdır.
 • Bu şekilde bir tuzun iyonlarından birisinin su ile tepkime vermesine hidroliz denir.
 • Kuvvetli asit ve kuvvetli bir bazdan meydana gelen tuz nötr tuzdur ve iyonları sulu ortamda hidroliz olmaz.
 • NaCl, KNO3, Bal2, Lİ2SO4 gibi tuzlar nötr tuz sınıfındandır.

 • Yukarıdaki denklemlerde HCl kuvvetli asit, NaOH kuvvetli baz olduğundan NaCl nötr tuzdur ve iyonları hidroliz olmaz.
 • Zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzlar bazik tuzdur. Bazik tuzların anyonu sulu ortamda hidroliz olur.
 • NaCN, K2CO3, BaF2, CH3COONa gibi tuzlar bazik tuz sınıfındandır.

  –> Oluşan CH3COONa tuzunun CH3COO iyonu hidroliz olur.

  Hidroliz olayı sonucunda çözeltideki OH iyonu derişimi arttığından dolayı CH3COONa tuzunun sulu çözeltisi baziktir ve çözeltide pH değeri 7 den büyüktür.

Bilgi: CH3COONa tuzu petrol üretiminde, gıdaların korunmasında, tekstilde ve elektroliz ile kaplamacılıkta kullanılır.

 • Kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşan tuzlar asidik tuzdur. Asidik tuzların katyonu sulu ortamda hidroliz olur.
 • NH4Cl, Ag2SO4, NH4NO3, Fe(ClO3)3 gibi tuzlar asidik tuz sınıfındandır.

  –> Oluşan NH4Cl tuzunun NH4+ iyonu hidroliz olur.

  Hidroliz tepkimesi sonucunda çözeltideki [H3O+] derişimi arttığından dolayı NH4Cl tuzunun sulu çözeltisi asidiktir ve çözeltide pH değeri 7 den küçüktür.

 • Zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan tuzların hem katyonu hem de anyonu hidroliz olur.
 • NH4CN, (NH4)2CO3 gibi tuzların hem katyonu hem de anyonu hidroliz olur.
 • Asidik tuzlarda çözeltideki H+ iyonları derişimi;

  Burada Ksu = Kb . Kh‘dir. Buradaki Kh hidroliz denge sabitidir ve Ka olarak da kullanılır.
 • Bazik tuzlarda çözeltideki OH* iyonları derişimi;
 • Burada Ksu = Ka . Kh‘dir. Buradaki Kh hidroliz denge sabitidir ve Kb olarak da kullanılır.

Örnek:] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar