Okuma ve Yazma Kuralları 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

OKUMA KURALLARI

Okurken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Bu kurallardan bazıları ise şunlardır:
★ Anlaşılır bir şekilde okumalıyız.
★ Sözcükleri hece hece okumamalıyız.
★ Noktalama işaretlerine uygun okumalıyız.
★ Kitapla göz arasında 25-30 cm mesafe bırakmalıyız.

Sesli okuma yaparken;
★ Vurgu ve tonlamaya dikkat etmeliyiz.
★ Duyulabilir bir ses tonu ile okumalıyız.Sessiz okuma yaparken;
★ Sessizce, gözümüzle okuma yapmalıyız.
★ Kalemle ya da parmakla yazıları takip etmemeliyiz.
★ Dudaklarımızı, okurken hare¬ket ettirmemeliyiz.

YAZMA KURALLARI

Yazı yazarken aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz.

★ Defter ile göz arasında 25- 30 cm boşluk bırakmalıyız.
★ Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakmalıyız.
★ Masada dik ve düzgün oturmalıyız.
★ Noktalama işaretlerini düzgün kullanmalıyız.
★ Yazım (imlâ) kurallarına uygun yazmalıyız.
★ Sayfa düzenine ve temizliğe dikkat etmeliyiz.
★ Defterimizi özenli kullanmalıyız.
★ Harfleri, kurallarına uygun kullanmalıyız.
★ Yazımızın konusunu belirlemeliyiz.
★ Yazım kılavuzundan ve sözlükten yararlanmalıyız.

Aşağıda yer alan davranışlardan doğru olanlara D, yanlış olanları Y yazalım.

★ Defterlerimin sayfalarını çok temiz kullanırım.  (   )
★ Sırada otururken hep başımı sıraya yaslarım.  (   )
★ Yazı yazarken aralarda hiç boşluk bırakmam.  (   )
★ Noktalama işaretlerini düzgün kullanmaya çalışırım.  (   )
★ Yazacağım yazının konusunu belirlerim.  (   )
★ Bilmediğim kelimelerin anlamlarını sözlüğe bakarak öğrenirim.  (   )
★ Kelimeleri yazım kurallarına uygun yazarım.  (   )
★ Yazı yazarken deftere çok yakından bakarım.  (   )

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi