Hikaye Unsurları 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

Gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi mümkün olayları anlatan yazılara hikaye (öykü) denir. Hikayeyi oluşturan dört unsur vardır.

HİKAYE UNSURLARI

1. Olay: Hikayede üzerinde durulan, anlatılan yaşantı ya da durumdur.2. Kişiler (Karakter): Hikayede yer alan olayı yaşayan insanlardır.

3. Yer (Mekan): Olayın yaşandığı. gerçekleştiği çevredir.

4. Zaman: Olayın yaşandığı dönem, mevsim ya da gündür.

Her hikaye bu unsurlardan oluşur.

Etkinlik:

Öğle saatleriydi. Yağmur yağmaya başlamıştı. Elif, pencerenin kenarına oturmuştu. Giderek hızlanan yağmuru izliyordu. İnsanlar telaşla yağmurdan kaçıyor, dükkanlara sığınıyorlardı. O sırada kaldırımın kenarında yavru bir köpek gördü. Çok ıslanmıştı. Elif şemsiyesini aldı. Koşarak evden çıktı. Köpeği kucağına alarak eve döndü. Köpeği kuruttu. Ona yemek verdi. Yavru köpek çok iyi görünüyordu.

Yukarıdaki hikayenin unsurlarını aşağıya yazalım.

 • Olay: ………………..
 • Kişiler: ………………..
 • Yer: ………………..
 • Zaman: ………………..

Etkinlik 2:Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna ”D” yanlış olanların başına “Y” yazalım.

 • Hikayede, gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar anlatılır. (    )
 • Hikayeyi oluşturan dört temel unsur vardır. (    )
 • Hikayede yer (mekan) bellidir. (    )
 • Hikayede dev, peri gibi olağanüstü kahramanlar yer alır. (    )
 • Karakterler, hikayede yer alan olayı yaşayan insanlardır. (    )
 • Öyküde zaman belli değildir. (    )
 • Hikayelerde tekerlemeler yer alır. (    )

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi