Ad (İsim) Bilgisi 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

Ad (İsim):

Canlı cansız tüm varlıkları belirtmemizi sağlayan sözcüklere ad (isim) denir.Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar

 • Özel Ad
 • Tür Adı

Bir eşi daha olmayan, tek olan varlıklara verilen adlar özel adlardır.

Özel adların baş harfi mutlaka büyük harfle yazılır.

Kişi adları, şehir adları, ülke adları, göl, ırmak, dağ ve deniz adları özel adlardır.

 • Ahmet, Van Gölü, İstanbul,  Türkiye, Yıldız Gölü

Dünyada pek çok benzeri bulunan aynı cinsten olan varlıklara verilen adlar tür adıdır.

 • çimen, araba, kuş, çocuk

Varlıkların Sayılarına Göre Adlar

 • Tekil Adı
 • Çoğul Adı
 • Topluluk Adı

Aynı türden varlıkların bir tanesini belirten sözcükler tekil addır.

 • Kuş, Ağaç

Aynı türden varlıkların birden fazlasını belirten sözcükler çoğul addır. • Kuşlar, Ağaçlar

Tekil adların sonuna -ler, -lar; ekleri getirilerek çoğul yapılabilir.

 • bebek + ler -> bebekler

Tekil olduğu halde, anlam olarak birden fazla varlığı belirten adlara topluluk adı denir.

 • aile, orman

Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonundaki kutucuğa ”D” yanlış olanların başına ”Y” yazalım.

 • Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. (    )
 • Aynı cins birden fazla varlığı belirten adlara tekil ad denir. (    )
 • Şehir, ülke, dağ, deniz, göl adları özel adlardır. (    )
 • Demet bir topluluk adıdır. (    )
 • Özel adların sonuna gelen ekler tırnak işareti (” “) ile ayrılır. (    )
 • Tekil olduğu halde birden fazla varlığı belirten adlara topluluk adı denir. (    )
 • Özel adlara getirilen “-li, -ci, -ler, -gil, -cık” ekleri ayrılmaz. (    )
 • Tür adları da büyük harfle başlar. (    )

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi