Yazım Kuralları 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER

Cümleler büyük harfle başlar.

 • Dört kardeş gezmeye gitmiş.

Hitaplar büyük harfle başlar. • Canım Kardeşim,

Özel isimler büyük harfle başlar.

 • Ahmet, Trabzon,Almanya

Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar.

 • Karabaş, Minnoş

Şiirlerde dizeler büyük harfle başlar.

SAYILARIN YAZILIŞI

Metinler içinde yer alan sayılar yazıyla yazılır.

 • Çalışma on gün sürecekmiş.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • Yirmi bin üç yüz on altı
 • dört yüz sekiz bin

Sıra bildiren sayılardan sonra nokta kullanılır.

 • 2. (ikinci) 5. (beşinci)

Üleştirme sayıları yazıyla yazılır.

 • ikişer, beşer, onar

SORU EKİNİN YAZILIŞI

Soru eki olan “-mı, -mi, -mu, -mü” kendisinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. • Bu senin mi?
 • Benimle geliyor musun?

TARİHLERİN YAZILIŞI

Belirli bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

 • 23 Nisan 1923
 • 24 Ocak’ta doğdum.

Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle yazılır.

 • Okullar haziranda kapanacak.

KISALTMALARIN YAZILIŞI

Kısaltmalar genellikle her sözcüğün ilk harfi büyük yazılarak yapılır.

 • TBMM » Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • THY » Türk Hava Yolları

Kısaltmalara getirilen ekler yazılırken kısaltmanın son harfine göre getirilir.

 • THY’nın » yanlış
 • THY’nin » doğru

Sözcükler kısaltılırken ilk harfi hariç küçük yazılır.

 • Dr. » Doktor
 • Öğr. » Öğretmen
 • Av. » Avukat

Çözümlü Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlısı yapılmamıştır?

A) Sınavdan doksanbeş puan aldı.
B) Yarışmada 5.inci oldu.
C) THY’nin uçağı havalandı.

A seçeneğinde doksanbeş hatalı yazılmıştır. Sayılar birden fazla sözcükten oluşuyorsa ayrı yazılır.
B seçeneğinde sayılar sıralanırken nokta koyulur. Ayrıca -ıncı, -inci eklerini yazmaya gerek yoktur.
C seçeneğinde yazım hatası bulunmamaktadır. Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi