Konu ve Başlık Belirleme 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

KONU – BAŞLIK BELİRLEME

KONU NEDİR?

Metinde anlatılan bir düşünce ya da olay vardır.Bu düşünce ya da olaya konu denir.Konuyu bulabilmek için metne “Bu parçada neden bahsedilmektedir?” sorusu sorulmalıdır.

Metnin konusunu bulmak, metni doğru anlayabilmek adına çok önemlidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK

Çocukluk döneminde doğru beslenmek çok önemlidir. Çünkü doğru beslenen çocukların ileride daha zor hastalandıkları görülmektedir.

Yukarıdaki parçanın konusu nedir?

Çözüm: “Bu parçada neden bahsedilmektedir?” sorusuna cevabı çocuklukta doğru beslenmenin önemi olduğu için parçanın konusu çocuklukta doğru beslenmenin önemidir.

BAŞLIK NEDİR?

Okuyacağımız metne başlamadan önce, metinle ilgili bizlere ipucu veren bölüme başlık denir.Bir metinde başlık, en az metnin kendisi kadar önemlidir.

İyi bir başlıkta olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar:

  • İyi bir başlık, dikkat çekici olmalıdır.
  • Bizlere metinle ilgili ipuçları vermelidir.
  • Başlık, çok uzun olmamalıdır.
  • Başlık, konu ile bağlantılı olmalıdır.
  • Başlık, kısa ve öz olmalıdır.
  • Başlık, bir metnin anahtarı gibi olmalıdır.

Örnek Soru:

Kitaptır en yakın dostum
Tek sırdaşım, can yoldaşım
Orada bulurum doğruyu
Ondan öğrenirim doğru yolu

Yukarıda yer alan şiir için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kitap ve Okumak
B) Canım Kitabım
C) Çalışmak ve Başarmak


Anneciğim seni ben
Çiçeklerden yemişten
Sarı saçlı bebekten
Canımdan çok severim.

Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Anne Sevgisi
B) Aile Sevgisi
C) Arkadaş Sevgisi

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi