Anlamına Göre Cümleler 3. Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

Anlamına Göre Cümleler

1. Olumlu Cümle: Bir işin gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildiren cümleler olumlu cümledir.

 • Teyzem bugün bize gelecek.
 • Bu hafta çok kar yağdı.

2. Olumsuz Cümle: Bir işin olmadığını veya olmayacağını bildiren cümleler olumsuz cümledir. ”-me”, “-ma” ekleri kullanılarak olumlu cümleler olumsuz yapılabilir. • Teyzem bugün bize gelmeyecek.
 • Bu hafta kar yağmadı.

Olumlu cümleler “yok” ve “değil” sözcükleri kullanılarak da olumsuz yapılabilir.

 • Sude’nin kalemi yokmuş.
 • Bu hırka benim değil.

3. Soru Cümlesi: Bir şeyi öğrenmek ya da anlamak için kurulan cümleler soru cümlesidir.

 • Derse neden geç kaldın?
 • Bu senin kardeşin mi’?

Kim, ne, nerede, nasıl. nereye, hangi, niçin gibi sözcükler cümleye soru anlamı kazandırır.

 • Akşam neden geç yattın?
 • Soruyu kim çözmek ister?

Soru eki olan “mi” sözcüklerden ayrı yazılır.

 • Bu senin kitabın mı?
 • Geziye katılacak mısın?

4. Ünlem Cümlesi: Heyecan, korku, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları ifade eden cümleler ünlem cümlesidir.

 • Tüh! Anahtarımı unuttum.
 • Yaşasın! Kar yağıyor.

Not: Eğer duygu bildiren sözcükten sonra virgül(,) kullanılmışsa ünlem işareti cümlenin sonuna konulur.

 • Yaşasın, kar yağıyor!

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi