Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

HECE BİLGİSİ

Ağzımızın her bir hareketiyle söylediğimiz ses veya seslere hece denir.
Kuş, süt, kalp, at vb…

Bir sözcüğü hecelerine ayırırken kısa çizgi (—) kullanırız.
çi-çek, bar-dak

Her hecede mutlaka bir ünlü harf vardır.
Bil-gi-sa-yar

Hece sayısı kelimedeki ünlü harfler sayılarak da bulunabilir.
Kelebek » 3 ünlü harf var.
Ke-le-bek » 3 hece

Bir hecede en az bir, en fazla dört harf bulunabilir.

Not: Türkçede bazı sözcükler tek heceden oluşur.
al, az, öz, sır, pek, yurt, kurt,

SATIR SONUNA SIĞMAYAN SÖZCÜKLER

Satır sonuna sığmayan sözcükler alt satıra geçirilirken hecelerinden ayrılarak yazılır. Satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Satır sonuna sığmayan sözcük yazılırken heceler seslerine ayrılamaz.

Sözcüğün ilk hecesi tek harften oluşuyorsa, satır sonunda sığmadığında sözcüğü tek heceden bölemeyiz.

Örnekler:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört harften oluşmuş bir heceli sözcük vardır?

A) Akşamları erken yatarım
B) Çantamda dört tane kalem
C) Kışın kalın giysiler giyeriz.


Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir?

A) ra B) at C) lı


Aşağıdakilerden hangisi satır sonuna sığmadığında hecelerine yanlış ayrılmış olur?
A) ço-cuk-lar-ım
B) be-bek-ler-den
C) al-kış-la-dı
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar