Eş-Zıt Anlamlı ve Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Farklı seslere sahip ancak aynı kavramları yansıtan sözcüklerdir.

  • deprem — zelzele

Dikkat: Eş anlamlı sözcükler aynı cümlede bir arada kullanılmaz.

  • Evden acele ve çabuk adımlarla çıktı.

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Anlamları birbirinin tersi olan sözcüklerdir.

  • Çantam çok hafif.
  • Çantam çok ağır.

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Aynı seslerden oluşmuş ancak farklı kavramları yansıtan sözcüklerdir.

  • Babam her sabah kahvaltıdan önce çay içer.
  • Kemal amcam yorulunca köyün ortasından geçen çayın kenarında dinlenirdi.

Örnek Sorular:

Aşağıda verilen sözcük ikilileri, eş anlamlı ise kırmızı kutuya, zıt anlamlı ise mavi kutuya atılacaktır.

  1. zor — kolay
  2. durum — olanak
  3. fakir — yoksul
  4. okul — mektep

Buna göre kaç numaralı sözcükler kırmızı kutuda yer alır?

A) 2-4 B) 3-4 C) 2-3


“İlerilere doğru gittikçe yürümek daha kolay hâle geldi.”

Yukarıdaki cümlede yer alan iki sözcük zıt anlamlılarıyla birlikte hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) yürümek X koşmak – kolay X zor B) kolay X basit –  ileri X geri C) ileri X geri – kolay X zor


Aşağıda sözcük çiftlerinden hangileri arasında eş anlamlılık ilişkisi bulunmaktadır?

A) anı — hatıra B) sakin – sessiz C) konu – anlatım


doğa – tabiat, koşul – şart, fayda – ?

Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi incelendiğinde ‘?’ sembolünün yerine hangi sözcük gelmelidir?

A) zarar B) yarar C) ihtiyaç


soru – sual, büyük-küçük, düş-hayal, ırmak-nehir, siyah-beyaz, boş-dolu

Yukarıda verilen kutucuklarda yazılı sözcük çiftlerinden kaç tanesi arasında eş anlamlılık ilişkisi bulunur’?

A) 3 B) 2 C) 4


Cimri insanlar çok sevilmezken, cömert insanlar hemen kabul görüyor.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) pinti — verici B) kötü — iyi C) pinti — eli açık


“Ne vakit gelsen aklıma, bir yıldız düşer içime.”

Bu cümlede altı çizili sözcük gerine hangi sözcük yazılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

A) nakit B) zaman C) kadar


lisan, ün, müddet

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı değildir?

A) süre B) nam C) istek


“Sıra bana gelince “pas“ dedim ve çekildim.”

‘Pas’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümlede geçen anlamıyla kullanılmıştır?

A) Balkon demirleri pas tutunca boyadık.
B) Bu eli pas geçince puan kazanamadı.
C) Paslanmış bisikleti başkasına verdi.


Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi arasında diğerlerinden farklı bir ilişki bulunmaktadır?

A) sır — giz B) barış — sulh C) ön — arka] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar