Sözcük Bilgisi 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

SÖZCÜK BİLGİSİ

Cümle kurmaya yarayan, tek başına anlamı olan veya olmayan hece topluluklarına sözcük (kelime) denir.

Kardeşim hızlı koşar.
Yukarıdaki cümlede tüm sözcüklerin tek başına anlamı vardır.TEK BAŞINA ANLAMI OLMAYAN SÖZCÜKLER

Cümle içinde kullanılan bazı sözcükler tek başına bir anlam taşımayabilir. Böyle sözcükler cümle içinde anlam ilişkisi kurarak cümlenin anlamını tamamlar.

  • Annem ve babam işe gitti.
  • Kaya gibi sertti.

KELİMELERİN SÖZLÜKTEKİ YERİ

Kelimeler sözlükte sıralanırken harflerin alfabetik sırasından yararlanılır.

Sözcükler sıralanırken aynı harfle başlayan sözcükler varsa sırasıyla ikinci, üçüncü vb harflere bakılır.
kaya – kalem – kedi
1. kalem
2. kaya
3. kedi

YAZIMINDA YANLIŞLIK YAPILAN SÖZCÜKLER

Bazı sözcükler yazılırken ve söylenirken yanlışlıklar yapılabilir. Sözcüklerin doğru yazılışını bulmak için yazım (imla) kılavuzundan yararlanırız.

Aşağıda bazı sözcüklerin yanlış ve doğru yazılışı verilmiştir. İnceleyelim.ANLAMLARINA GÖRE SÖZCÜKLER

1. Eş Anlamlı Sözcükler:

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir.

kelime = sözcük
cümle = tümce
ihtiyar = yaşlı
cevap = yanıt
ihtiyaç = gereksinim
beyaz = ak
siyah = kara
sonbahar = güz

2. Zıt Anlamlı Sözcükler:

Anlam yönüyle birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

az = çok
genç = yaşlı
savaş = barış
sıcak = soğuk
güzel = çirkin
açık = kapalı
şişman = zayıf
soru = cevap
büyük = küçük
ince = kalın
geniş = dar
gülmek = ağlamak
girmek = çıkmak
sevinmek = üzülmek

3. Eş Sesli Sözcükler:

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi