Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler (Sıfat-Ön Ad) 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN SÖZCÜKLER (SIFAT – ÖN AD)

İsimlerin önüne gelerek biçimini, rengini, sayısını, durumunu ve yerlerini belirten sözcüklere ön ad (sıfat) denir.

Bir ismin önünde birden fazla ön ad bulunabilir.   hasta çocuk (durumunu bildiriyor)

yeşil yaprak (rengini bildiriyor)

üç çiçek (sayısını bildiriyor)

kare masa (biçimini bildiriyor)

”çocuk, yaprak, çiçek ve masa” sözcükleri varlıkların adını belirtir.

”hasta, yeşil, üç ve kare” sözcükleri ise varlıkların çeşitli özelliklerini belirtir.

Çözümlü Örnek: “Yeşil otobüsün tekerleği patlamış.” cümlesinde hangi sözcük kendinden sonra gelen ismin bir özelliğini belirtir?

Cümlede geçen “yeşil” sözcüğü otobüsün rengini belirttiği için ön addır.Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde ön ad olan sözcüğün altını çizelim.

  • Karşıdan karşıya geçerken yaslı kadına yardım ettim.
  • Eksi meyveleri çok severim.
  • Daldaki kus. kediyi görünce kaçtı.
  • Öğretmen “Kitabın yirminci sayfasını açın.“ dedi.

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük vardır?

A) Padişah, oğullarını Hanına çağırmış.
B) Üç beyaz güvercin başının üstünde dönüp duruyordu.
C) Kitapları bana getirir misin?


Mavi kazağım artık bana küçük geldiği için giyemiyorum.“

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kendinden sonra gelen sözcüğün bir özelliğini belirtmiştir?

A) mavi B) kazağım C) küçük


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın biçimini bildiren sözcük kullanılmıştır?

A) Üç kız arkadaş konsere gitmiş.
B) Yuvarlak maşa, salonun ortasında duruyor.
C) Şu adam nereye bakıyor?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi