Noktalama İşaretleri 3.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 3. Sınıf Türkçe, Türkçe

Duygu. düşünce ve isteklerimizi tam olarak anlatabilmek, okuma anlamayı kolaylaştırmak ve vurgu tonlamayı belirtmek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.

Kullandığımız başlıca noktalama işaretleri şunlardır.

 • Nokta (.)
 • Virgül (,)
 • İki nokta (:)
 • Ünlem (!)
 • Kısa Çizgi (-)
 • Parantez ( )
 • Soru işareti (?)
 • Noktalı Virgül (;)
 • Kesme İşaret ( ‘ )

Nokta (.) 

Biten cümlelerin sonuna konur.

 • Betül oyun oynuyor.
 • Kerem uçurtma yaptı.

Zaman bildiren gün, ay, yıl sayılarının arasında kullanılır.

 • 09.04.2015
 • 29.10.1973

Kısaltmaların sonuna konur.

 • Dr. (doktor)
 • Prof. (Profesör)
 • Mah. (Mahalle)
 • Tel. (Telefon)

Saat ve dakika bildiren sayıların arasına nokta konur.

 • 09.30 – 22.10

Sıra bildiren sayılardan sonra nokta konur.

 • 5. (beşinci) 3. sınıf
 • 12. (onikinci) 1. çocuk

Virgül (,)

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül konur.

 • Manavdan elma, armut, portakal aldık.

Anlamca bağlantılı olan sıralı cümlelerin arasına konur.

 • Etrafına bakındı, kimseyi göremeyince geri döndü.

Uzun cümlelerde işi yapan kişiyi belirten sözcükten sonra konur.

 • Elmas Hanım, elmaları topladı ve sepete doldurdu.

Hitap sözcüklerinden sonra konur.

 • Sayın Veli,
 • Canım Arkadaşım,

Soru İşareti (?)

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.

 • Futbol oynayalım mı?
 • Neredeydin?

Ünlem İşareti (!)

Korku, şaşkınlık, üzüntü. acıma gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.

 • Eyvah, cüzdanım kaybolmuş!
 • Az kalsın düşüyordum!

Kısa Çizgi (-)

Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerine ayırmak için kısa çizgi konur.

 • Büyüyünce doktor ol
  mak istiyorum.
 • Hedefime ulaşmak için çok çalışma
  lıyım.

Bir sözcüğü hecelerine ayırmak için kullanılır.

 • ça lış – kan    ko lay
 • se vim li     çiz gi

Konuşma Çizgisi (—)

Karşılıklı konuşmaların olduğu metinlerde konuşmaları belirtmek için konuşma çizgisi kullanılır.

 • Kitabını bitirdin mi?
 • Hayır, yirmi sayfa kaldı.

Kesme İşareti (‘)

Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

 • Şenayın kolu kırılmış.
 • İstanbuldan Bursaya taşınmış.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

 • TBMMnin   MEBde

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

 • Ben 20 Mayıs 2007de doğdum.
 • Dedem 1935te İstanbula gelmiş.

Not: Özel adlara gelen”-ler, -lar,” çoğul ekleri ile ”-li, -gil, -sız, -lik,” yapım ekleri sözcükten ayrılmaz.

 • – Edalar bize gelecek.

İki Nokta (:)

Açıklama yapılacak cümle veya sözcüklerden sonra iki nokta kullanılır.

 • Yollarda güvenli geçiş yerleri şunlardır: Alt geçitler,üst geçitler, yaya geçidi ve trafik ışıklarının olduğu yerler.

Karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisinden önce kullanılır.

 • Öğretmenim şöyle dedi:
 • — Başaracağına inanırsan, her şeyi yapabilirsin.

Tırnak İşareti (” “)

Başkalarından aktarılan sözler yazı içinde tırnak işareti (” ”) içine alınır.

 • Emel, Oyun oynamak istemiyorum. dedi.

Üç nokta (…)

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.

 • Odanın duvarlarında rengi solmuş bir duvar kağıdı, tablolar, aile fotoğrafları] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar