• Kategori yok
 • 11. Sınıf Fizik

  Elektriksel Sığa

  Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür....

  Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Fark

  Elektriksel alan içerisinde bir yük, bir noktadan başka bir noktaya götürüldüğünde iş yapıldığını görmüştük. Birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye,...

  Elektrik Alan

  Elektrik yükleri etraflarında bir etki alanı oluşturur. Bu alana elektrik alanı denir. Nasıl ki bir mıknatısın etrafına demir tozları serpildiğinde...

  Elektriksel Kuvvet

  Noktasal iki elektrik yükü arasındaki itme veya çekme kuvveti; yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buna göre, elektrik...

  Basit Makineler

  Denge ve Denge Koşulları Gündelik yaşantımızda kolaylık sağlayan düzeneklere “basit makine” denir. Basit makinelerin yapılış amacı öncelikle iş kolaylığı, sonra...

  Kütle ve Ağırlık Merkezi

  Ağırlık, bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Yönü daima yerin merkezine doğru olan vektörel bir büyüklüktür. Büyüklüğü; G = m....

  Lami Teoremi

  Bir cisme uygulanan kuvvetlerin, karşılarında gördükleri açıların sinüslerine oranı sabittir. Bu teoreme Lami teoremi denir. Aşağıda konu ile ilgili çözümlü...

  Kesişen Kuvvetlerin Dengesi

  Gündelik hayatımızda pek çok olayda denge kavramından faydalanırız. Örneğin kütle ölçümünde kullanılan eşit kollu terazinin kolu yatay dengeye getirilerek ölçüm...

  Katı Cisimlerin Dengesi

  Şekil I ve Şekil II deki çubuklar dengede ise ağırlık merkezleri O ve P noktaları olup, destekler çubukların ağırlıklarını dengelemiştir....

  Tork (Kuvvetin Momenti)

  Tork; kuvvetlerin cisimleri bir nokta ya da eksen etrafında döndürme- si olayıdır ve vektörel bir niceliktir. Torkun yönü: Sağ el...

  Momentum: Roketler

  Roketler, yakıtların yanması sonucu dışarı atılan gazların geriye hareketi sonucunda gazın hareketinin tersi yönde hareket eden düzeneklerdir. (Etki- tepki yasası)....

  Balistik Sarkaç

  İpe asılı olarak durmakta olan M kütleli bir cisme v hızı ile gönderilen mermi, kütleye saplandığında, sarkaç kazandığı hız ile...

  « Önceki SayfaSonraki Sayfa »