Momentumun Korunumu 11. Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Momentum – Kinetik Enerji İlişkisi

Yatay düzlemde hızı v, kütlesi m olan bir cismin kinetik enerjisi,

cismin sahip olduğu momentum
P = m.v idi. Buradaki hız değeri çekilirse

v= P/m bulunur.

Hız değeri, kinetik enerji bağıntısında yerine yazıldığında,

Momentumun Korunumu

Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır ise sistemin toplam momentumu sabit kalır. Örneğin kütleleri m1 ve m2 olan iki cisim bir yayın iki yanına konularak şekildeki gibi yay sıkıştırılmış olsun. Serbest bırakılan cisimler, zıt yönde hareket ederek birbirlerinden uzaklaşırlar. Başlangıçta hareketsiz oldukları için, momentumları sıfır olan cisimlerin serbest bırakıldıktan bir süre sonra momentumları:

P1 = m1 . v1
P2 = m2 . v2 olur.

Bu momentumlar arasındaki ilişkinin

P1 = -P2 olduğu görülür.

İç patlamaları da bu şekilde düşünebiliriz. Böylece etkileşme öncesi toplam momentum, etkileşme sonrası toplam momentuma eşittir.] }

Kütleleri sırasıyla 5m ve m olan K, L cisimleri sıkıştırılmış esnek bir yayın iki ucunda 5m şekildeki gibi tutulmaktadır. Cisimler aynı anda serbest bırakıldığında K cismi 2 yönünde -4 m/s lik hızla harekete geçtiğine göre L nin hızı ve hareket yönü nedir? Başlangıçta sistemin momentumu sıfırdır. Momentumun korunumu ilkesine göre yay koptuktan sonra da sıfır olmalıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar