Kategoriler: Basınç ve Rüzgarlar

Atmosferi oluşturan çeşitli gazların büyük bir kısmı, atmosferin alt katmanlarında bulunur. Bütün maddeler gibi gazların da belirli bir ağırlığı vardır. Gazlar ağırlıkları oranında atmosferin alt kısımlarına ve atmosferin içindeki maddelere bir kuvvet uygular. Atmosferdeki gazların uygulamış olduğu bu kuvvete atmosfer (hava) basıncı denir. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür, milibar (mb) olarak ifade edilir.

İtalyan bilim insanı Toriçelli, atmosfer basıncıyla ilgili, 45° paralelinde, 0 °C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde bir deney yapmıştır. Yaptığı bu deneyde 1 cm çaplı boruyu, içinde cıva bulunan bir kaba borunun ağzı cıvaya batacak şekilde yerleştirmiştir. Havanın kaptaki cıvaya uyguladığı basınçtan dolayı cıva 76 cm yükselmiştir. Bu değer her 1 cm2 lik yüzeye 1033,6 gramlık bir ağırlığa veya 1013 milibara denk gelir. Bu değer standart, yani normal hava basıncı kabul edilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar