Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik, Kuvvet ve Hareket

Barajda depolanan su, sıkıştırılmış bir yay, hareket halindeki cisimler enerjiye sahiptir. Bir cisim ya da sistem iş yapabiliyorsa enerjisi de vardır.

  • Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
  • İş ve enerji birimleri aynıdır.
  • Bir cisim üzerine yapılan iş o cismin enerjisindeki değişme miktarına eşittir.

ÖTELEME KİNETİK ENERJİSİ

Cisimlerin hareketi nedeniyle sahip olduğu enerji çeşitidir.

YERÇEKİM POTANSİYEL ENERJİSİ

Yerden yüksekle bulunan cisimlerin durumu nedeniyle yere göre potansiyel enerjisi vardır. Bu enerji cismi yerden h yüksekliğine çıkarmak için yerçekimine karşı yapılan işe eşittir.

Bilgi: Potansiyel enerji yazılırken geometrik cisimler için h kütle merkezinin yerden yüksekliğidir.

ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ

Bir yaya kuvvet uygulandığında uzama ya da sıkışma yapar.

Yaya uygulanan kuvvet ile yayın uzama ya da sıkışma miktarı doğru orantılıdır. Yayın x kadar uzaması ya da sıkışması halinde yaydaki geri çağrıcı kuvvet F = -k.x olarak yazılır. Bu bağıntı Hooke Yasası olarak bilinir. Buradaki “k” yayın yay sabitidir. Birimi N/m dir. “ – ” işareti uzama ya da sıkışma ile yay kuvvetinin zıt yönlü olduğunu gösterir.

ESNEK YAYDAKİ ENERJİ

Esnek yay x kadar sıkıştığında ya da gerildiğinde yapılan iş yayda depolanan potansiyel enerji kadardır.

MEKANİK ENERJİNİN KORUNUMU

Enerji kaybolmaz fakat bir türden başka bir türe dönüşebilir. Sürtünme yoksa, mekanik bir sistemde her noktada kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı sabittir. Mekanik enerji korunur. Sürtünme varsa, mekanik bir sistemde sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.

Örneğin, sürtünmesiz bir ortamda K noktasından serbest bırakılan m kütleli cismin K, L ve M noktalarındaki enerjileri birbirine eşittir.

Kuvvet ve Hareket
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar