Soru: Öz indüksiyon akımı ile ilgili,
Berfin: Devre akımının değişiminden dolayı oluşan akımdır
Zeynep: Devre akımı azalıyorsa devre akımı ile aynı yönde oluşur.
Ali: Devre akımı artıyorsa devre akımını azaltıcı yönde oluşur.
hangi öğrencilerin söylediği doğrudur?
A) Yalnız Berfin B) Yalnız Ali C) Ali ve Zeynep
D) Benin ve Ali E) Ali, Zeynep ve Berfin

Soru: K ve L bobinleri şekildeki konumlarda tutulurken K bobininde şekildeki gibi indüksiyon akımı oluşması isteniyor. Buna göre,
l. Reosta 2 yönünde çekilmeli
II. Reosta i yönünde çekilmeli
III. Üretecin gerilimi azaltılmalı
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız lIl C) I ya da lll
D) II ya da III E) l ya da ll ya da lIl

Soru: Üzerinden i akımı geçen sonsuz uzunluklu düz tel ve halka şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Halka üzerinde saatin tersi yönde akım oluşturmak için,
I. i akımını artırmak
Il. Halkayı tele yaklaştırmak
Ill. Halkayı tele paralel hareket ettirmek
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız IlI
D) l ya da ll E) Il ya da lll

Soru: iletken tel çerçeve düzgün B manyetik alanındadır. Çerçeve l konumundan ll konumuna getiriliyor. Buna göre,
l. Çerçeve üzerindeki manyetik alan azalır.
lI. Çerçeve üzerindeki manyetik akı artar.
lIl. Çerçeve üzerindeki manyetik akı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lIl
D) l ve II E) l ve lll

Soru: Aşağıda sığaç ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Sığaç birimi Farad dır.
B) Doğru akım devrelerinde akım geçirmezler.
C) Yük depolamaya yararlar.
D) Alternatif akım devrelerinde akımı geçirmezler.
E) Hem elektrik hem elektronik devre elemanıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar