Denge ve Denge Şartları 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik, Kuvvet ve Hareket

Bir cisim sabit hızla hareket ediyor ya da duruyor ise dengede olduğu söylenir. Denge halindeki cismin denge şartlarını sağlaması gerekir.

DENGE ŞARTLARI

Bilgi: Dengedeki sistemler için önce tüm kuvvetler çizilmeli ve denge şartlarına göre çözüm yapılmalıdır. Denge halinde toplam tork sıfıra eşit olacağından aynı yönde döndüren kuvvetlerin torku eşitliğin bir tarafına, farklı yönde döndüren kuvvetlerin torku eşitliğin diğer tarafına yazılır.

KESİŞEN KUVVETLERİN DENGESİ

Doğrultulan birbirini kesen kuvvetlere kesişen kuvvetler denir. Şekildeki üç kuvvet dengede ise,

Kuvvet ve Hareket1. Cismin üzerine etki eden tüm kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır.
2. Her noktada toplam tork sıfır olmalıdır.

Örnek: Şekildeki 0 merkezli türdeş küre basamaktan F = 50 N luk şekildeki kuvvet ile çıkarılmaktadır. Kürenin yarıçapı 5 cm olduğuna göre kürenin ağırlığı en fazla kaç N olmalıdır?
Çözüm: Küre basamağın köşesi K noktasının etrafında dönerek basamaktan çıkarılabilir. K noktasına göre tork yazılırsa
F. (3+5) = P . 4
50 . 8 = P . 4
P = 100 N bulunur.

Örnek: Şekildeki O noktasından geçen dik eksen etrafında dönebilen 20 N ağırlığındaki türdeş çubuk yatay dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvveti T kaç N dur?
Çözüm: Çubuğun ağırlığını göstererek 0 noktasına göre tork yazılırsa
T.5=20.3
T=12N bulunur.

Örnek: Şekildeki eşit bölmeli 40 N ağırlığındaki türdeş çubuk yatay dengededir. Buna göre çubuğun bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti T kaç N dur?
Çözüm: Çubuğa etki eden çubuklar şekildeki gibidir. Desteğe göre tork aldığımızda destek tepkisinin tork sıfır olacaktır. Desteğe göre tork yazarken çubuğun ağırlığının saat yönünde T ve 20 N luk kuvvetin saat tersinde döndürdüğü görülür.
T.2+20.1=40.1
T : 10 N bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar